Rubrics maken makkelijk?

“Een rubric is een beoordelingsmatrix (ofwel scoringslijst, antwoordmodel, lijst met criteria), bestaande uit twee dimensies. De eerste dimensie bevat de toetscriteria en de tweede dimensie de beoordelingsniveaus. In de rubric worden de beoordelingsniveaus zo goed …

Verder lezen