Over mij

Surf Onderwijsaward 2021

Pascal van de Kaa (voorheen Koole) zette in 2001 als docent Engels haar eerste stappen in het onderwijs. Ze geniet een brede ervaring als docent in het voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, als trainer van leerkrachtteams in het basisonderwijs en als veranderkundige op het gebied van onderwijsvernieuwing. In 2022 won zij de SURF Onderwijsaward voor haar tomeloze inzet voor innovatie in het mbo.

Zoons Felix (studeert Artificial Intelligence) en Berend Jan (Lifestyle Influencer) houden haar scherp op de wereld buiten het onderwijs. Sinds 2019 werkt zij als senior-adviseur onderwijsvernieuwing voor de centrale dienst Onderwijs, Informatie & ICT van ROC van Amsterdam-Flevoland.

Projectmanager van Team Content Creation (heden)

‘ROC van Amsterdam-Flevoland steekt haar nek uit om de kosten van leermiddelen voor onze mbo studenten terug te dringen, de kwaliteit van ons leermateriaal te verhogen samen met bedrijven, en hierin de samenwerking met andere mbo- en hbo-scholen op te zetten. Wat een gaaf project!’.

Voorzitter procedure NRO Nationale Onderwijspremie voor het mbo (NRO, 2023)

‘In 2023 mogen mbo-instellingen voor het eerst meedingen naar de Nationale Onderwijspremie. Er is speciaal voor het mbo een eigen categorie in het leven geroepen. Ik vind het een eer de commissie te mogen leiden in de grote uitdaging om van 25 aanmeldingen te komen tot 3 winnaars’. 

Projectmanager van het centrale ‘Project I-Coaches’ (2020-2022)

van ROC van Amsterdam-Flevoland. ‘Het project is medio december 2022 afgerond en met de ‘lessons learned’ en de behaalde resultaten is een mooi fundament gelegd voor de volgende stap in het digitaliseringsproces’.

Projectteam Bruggen Bouwen (Kennisnet/MBO Digitaal, 2017-2019).

Pascal was vooral verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van het professionaliseringsprogramma voor i-coaches in alle 35 aangesloten mbo-instellingen (de serie van 5 ‘Peergangen’ met 5 experts op het gebied van adviesvaardigheden, onderwijskunde, trainer, coach, veranderkunde, Technovator).

Teamlid programma ‘Doorpakken op Digitalisering’ (2020-2022)

Pascal is nog steeds een van de drijvende krachten binnen het team dat Open Leermiddelen in het mbo op de kaart aan het zetten is. ‘De basis ligt er om in het nieuwe programma Digitaliseringsimpuls echt een beweging op gang te brengen!’.

Pascal van de Kaa

Onderzoeksleider Gemeenschappelijk praktijkonderzoek (ROC Midden Nederland, 2014)

Praktijkonderzoek binnen de opleiding Social Work, gericht op Doorstroom mbo-hbo’. ‘In het onderzoeksteam zaten naast docenten ook twee studenten, dat leverde een mooie dynamiek en ander perspectief op’.

Projectleider Project Blend-IT (ROC Midden Nederland, 2015-2018)

‘Het projectteam bestond uit 17 Blend-IT coaches die met elkaar en situationeel een flinke impuls hebben gegeven aan Blended Onderwijs’.

Edublogger op PascalKoole.nl (sinds 2017)

‘Pascal heeft een hele eigen visie op het mbo en waar we naartoe bewegen. Als blogger schrijft ze over toffe gesprekken, ervaringen en ervaringen en schuwt niet om af en toe scherp te zijn als dat nodig is om beweging te creëren. Bovenal zijn haar blogs een wereld van herkenning en informatie voor wie in het onderwijs werkt en een prachtige introductie in het middelbaar beroepsonderwijs voor wie deze wereld (nog-) niet kent’.

Vaststellingscommissie Landelijke Examinering Engels B1 (CVTE, 2013-2019)

‘Zeer interessant om aan de wieg te staan van een nieuw te ontwikkelen en uit te voeren examinering. Vanaf de eerste verkenningen met het CVTE en Cito tot en met de vaststellingscommissie, ik mocht het hele proces meewerken aan deze examens van hoge kwaliteit’.

Vereniging van Leraren en Levende Talen (2013-2019)

‘De Vereniging van Leraren en Levende Talen versterkt de positie van en de samenwerking tussen taaldocenten in heel Nederland en in alle schooltypen. Middels prachtige magazines en tijdschriften wordt evidence informed kennis verspreid. En op de gave conferenties inspireren experts en docenten elkaar’.