Collectie Duurzaamheid

Open keuzedeel voor het mbo

Wat is nu tekenend voor een mooie open collectie voor het mbo? Kwaliteit, actualiteit, modulariteit, multi-inzetbaar, vindbaar (voor iedereen), herbruikbaar zijn de eerste typeringen die in mij op komen. Direct daar achteraan denk ik aan het woord ‘co-creatie’ en daaraan verbonden ‘co-beheer’. Het zijn twee zinnen maar hier zit een wereld achter waar we volgens mij echt mee aan de slag moeten!

Collectie

Bij een collectie denk ik al snel aan een complete verzameling leermateriaal waarmee je een volledig vakgebied afdekt. Dit is pas mogelijk als meer mbo-instellingen structureel en gecoördineerd gaan samenwerken. Denken in ‘keuzedelen’ maakt het concept Open Leermateriaal sneller tastbaar. Een mooi voorbeeld dat ik vaak gebruik is de collectie open leermateriaal ‘Duurzaamheid’ dat Team Content Creation (ROC van Amsterdam-Flevoland) gemaakt heeft samen met haar Green Office. Kenmerkend:

 • Het is een breed inzetbaarKeuzedeel Duurzaamheid in het beroep‘ voor niveau 2, 3 en 4
 • Het keuzedeel is modulair opgebouwd en multi-inzetbaar
 • Er is een goede docentenhandleiding bij die steeds verder wordt bijgewerkt,
 • De collectie is uitgebreid met ‘losse lessen/modules‘ voor alle Sustainable Development Goals
 • De collectie is in co-creatie met docenten en studenten tot stand gekomen
 • Alle leermaterialen zijn levendig gemaakt in een aansprekende mediastijl (door studenten), multimediaal, interactief waar dat zinvol is.
 • Alle leermaterialen zijn in elke digitale leeromgeving en website in te passen zonder dat aanpassingen nodig zijn (technisch worden alle vormen van koppelingen ondersteund, materiaal kan zelfs met een LTI-koppeling in een LMS geïntegreerd worden). Als docenten of studenten de materialen ‘los’ gebruiken hoeft niemand ergens in te loggen (drempelloos toegankelijk)
 • Leermanagementsysteem – Het keuzedeel is als cursus in ons LMS Canvas gezet waardoor alle docenten dit als een complete cursus kunnen kopiëren, hun eigen klas eraan koppelen en gaan!
 • 25 Instellingen in Nederland gebruiken dezelfde (Open Source) auteurstool Xerte en kunnen het materiaal dus downloaden en hun eigen kopie volledig aanpassen en terugdelen.

De collectie in de praktijk

Maar dan ben je er nog niet, je kunt een collectie maken maar deze moet in de praktijk ook werken voor studenten en docenten!

 • Ondersteuning – Onze collega’s van Green Office verzorgen presentaties aan docententeams over het materiaal, de didactiek en pedagogiek zodat docenten een goede keuze kunnen maken hoe ze het materiaal gaan gebruiken
 • Onderhoud – Green Office is eigenaar van het materiaal en zorgt voor het onderhoud en actualiseren, en bepaalt wat de houdbaarheid is. Dit wordt vaak vergeten als men materiaal gaat maken.
 • Extra kansen – Studenten die werken bij Green Office verzorgen op aanvraag lessen aan groepen studenten in de hele organisatie. Zij zijn daarvoor opgeleid en krijgen betaald om dit te doen
 • Meerdere docententeams – Inmiddels wordt deze collectie gebruikt op 8 van onze vestigingen
 • Andere instellingen – Ook docenten van andere instellingen gebruiken het materiaal in hun onderwijs
 • Vindbaarheid – Tja daar zit nog een groot pijnpunt. Als je de titel weet dan kun je geluk hebben in een zoekmachine. Bij Wikiwijs vinden moet je zoeken op Duurzaamheid en ROC van Amsterdam als bron aanvinken. Je moet maar net weten dat wij een etalage met open materiaal hebben. Er worden wel stappen gezet maar dit is echt een enorm verbeterpunt waar we als sector heel rap werk van zouden moeten maken.

Kwaliteit

Wat is dan kwaliteit? Collega’s verzuchten vaak dat materiaal van docenten van slechte kwaliteit is. Ik geloof niet dat je dat zo kunt stellen, ik zie geweldig materiaal voorbij komen dat door een enkele docent gemaakt is. Maar in zijn algemeenheid moeten we ons realiseren dat het ontwerpen en ontwikkelen van goed leermateriaal een vak is en dat docenten daar ondersteuning bij nodig hebben. Als je dat als school goed organiseert levert dit enorm veel kansen op. Daarover meer in een volgend blog. Volgens mij moeten we vooral het gesprek voeren binnen de vakgroepen en de sectoren, met bedrijven en studenten om met elkaar de kwaliteit van collecties te definiëren.

Het keuzedeel is ontworpen door Tess Salet en samen met Matilda Rizopulos (TCC) omgezet in modulair open materiaal. Het is eigendom van ROC van Amsterdam-Flevoland, Green Office.