Jamie met docenten

Boost de ontwerpvaardigheden van docenten!

Het is DE uitdaging van het moment: het onderwijs moet actueler, beter aansluiten bij individuele studenten, flexibeler georganiseerd worden. Zeker nu Open AI razendsnel het onderwijs op zijn kop zet moeten docenten hun eigen onderwijsprogramma zelf kunnen herontwerpen waarbij handig switchen tussen bestaande materialen en nieuwe media evident is. Zij hebben daar vaak tijd, ondersteuning en training in nodig. I-coaches Sofie en Jamie verzorgen een hele krachtige training ‘Ontwerpvaardigheden’, inmiddels zijn er 8 edities geweest (de eerste paar samen met een externe trainer, nu draaien zij hem zelf). Wat is de kracht van de opzet en wat hebben zij inmiddels geleerd? Ik vraag het aan Sofie.

Hoe is de training praktisch georganiseerd?

We hebben ongeveer tien docenten per training, er zijn 5 fysieke bijeenkomsten van 3,5 uur en daarnaast twee onlinebijeenkomsten. Docenten van verschillende vestigingen mogen meedoen, dat brengt meteen een toffe dynamiek. Soms doet ook de i-coach van een ander college mee zodat de begeleiding ook op het eigen college lekkerder loopt. Docenten worden voor hun uren gefaciliteerd en we betrekken hun opleidingsmanagers bij het traject. Opleidingsmanagers adviseren ook hun eigen docenten om mee te doen, of vragen een teamtraining aan.

Succesfactoren

Jullie hebben inmiddels aardig wat ervaring, wat zijn de belangrijkste succesfactoren?

  • We gaan uit van de praktijksituatie en de vraag van de docent en zijn team. Vanuit een echt vraagstuk gaat ieder aan de slag, krijgt theorie aangereikt en maakt onder intensieve begeleiding een eigen (her-) ontwerp. Pas als duidelijk is wat men wil bereiken, gaan we kijken naar de mogelijkheden van Canvas (LMS) en/of andere tools. We helpen de docent daarmee werken.
  • We organiseren bewust peerfeedback en samen sparren tussen de deelnemers. Ze leren vooral heel veel van elkaar door erover te praten.
  • De dedicated tijd is een keyfactor, door een dagdeel of meer vrij te spelen kan een docent echt focus hebben op het leren en ontwerpen.
  • De i-coach kent de situatie, het team en een deel van het vakgebied van de docent. Kan schakelen met de manager of onderwijskundige. En het belangrijkste; de i-coach blijft ‘in de buurt’ en toegankelijk, ook na afloop van de training
  • Resultaatgerichtheid en waardering is belangrijk. De deelnemers realiseren echt een nieuw product en presenteren dit aan elkaar en aan collega’s. Dit stimuleert henzelf en de anderen.
  • We hebben de hele training in Canvas gebouwd zodat de docenten meteen ervaren hoe dit werkt als lerende.

Bijvangsten

Zien jullie ook ‘bijvangsten’ of onverwachte resultaten van deze opzet? De training brengt mensen uit de organisatie samen. Men kent elkaar en houdt elkaar na de training in het oog. Tijdens de training reiken we van alles aan, bijvoorbeeld het verschil tussen ‘alle content bouwen in het LMS’ en ‘bouwen in verrijkende tools’. Veel deelnemers kiezen voor bouwen van materiaal in Xerte om dat vervolgens te integreren in Canvas (meer styling en functionele mogelijkheden). Maar ook tools als Thinglink, Mindmeister, Canva passeren de revue. Deelnemers komen daarmee in aanraking.

De podcastserie ‘Bakkerspraat’ is uit de training voortgekomen, net als deze module ‘een veilig evenement’. Docenten leren echt nieuwe materialen te maken vanuit een zorgvuldig ontwerp. Wat verder interessant is, is dat de managers zien hoeveel de training oplevert, niet alleen in concrete producten maar vooral ook in het denken en handelen van docenten. Je kunt het zien als een kleine ‘reset’. Er zijn managers die de training hebben opgenomen als vereiste in het LC-traject. Tot slot: Wij als i-coaches hebben ook veel contact gehad over de inhoud en opzet van de training. We hebben die met elkaar aangescherpt zodat de training beter past in onze eigen setting en werkwijze. Dit werkt door in de losse workshops die we verzorgen en in (advies-) gesprekken over professionalisering.

Ik wil meedoen!

Kunnen mensen meedoen met de volgende editie? We hebben nog plekken voor docenten van Rocvaf (aanmelden op Rocwise). Als een i-coach/onderwijskundige van een andere instelling mee wil doen dan kan dat ook, maar dan graag even overleg met Sofie (s.heemskerk@rocva.nl) (we geven je dan ook een rol zodat je echt meedoet). (Start 8 feb fys. Rest sessies: 15 feb fys/29 feb online/14 mrt fys/28 mrtfys/11 apr online/18 apr. fys Elandstraat Amsterdam Centrum).

Hoe verder?

Sofie, wat is de volgende stap, de ambitie? We hebben nog veel te leren en ontwikkelen. In de huidige werkwijze zitten veel elementen van de ‘Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering’ verweven, maar allemaal. We werken misschien nog onvoldoende ‘evidence informed’ en het zou goed zijn als we onderzoek verbinden aan onze werkwijze. We zijn als organisatie bezig met de planvorming van ons Center for Teaching and Learning, daar zal de training en deze ambitie een plek in krijgen.