Dienst OI&I 2023

Snappen die ICT-ers wel wat het onderwijs nodig heeft?

Vroeger heetten we nog gewoon ‘Centrale Dienst ICT’, maar dat dekt de lading al lang niet meer. Het onderwijs is digitaler dan ooit en als ‘digitaal’ het 1 uur niet zou doen dan ligt onze hele instelling plat, daar ben ik van overtuigd. Daarmee zijn onze 106 medewerkers bij de Centrale Dienst Onderwijs Informatie & ICT (OI&I) allemaal VIPs die er dag in dag uit voor zorgen dat alles (veilig en gebruiksvriendelijk-) werkt. Maar in de praktijk wordt er vaak op ons gemopperd omdat bepaalde systemen niet doen wat ze moeten doen, er ‘zonodig een nieuw pakket moest komen’ of ‘een extra barrière bij het inloggen’ is bedacht.

Medewerkersdag 2023
Medewerkersdag 2023

Er zit een gezicht achter Eduarte!

Judith Veltman
Judith Veltman

Dinsdag 31 oktober was de hele dienst op bezoek bij MBO College Almere Poort (‘medewerkersdag’) We gaan regelmatig op bezoek bij een van onze vestigingen zodat al onze collega’s een goed beeld hebben van wat er speelt, met welke innovaties onze collega’s bezig zijn, tegen welke hobbels ze aanlopen. Door elkaar te leren kennen verkleinen we de afstand, leggen we zelf nieuwe contacten en kunnen wij beter anticiperen op wat eraan komt en hoe we kunnen ondersteunen. Directeur Judith Veltman (directeur onderwijs MBO colleges Poort, Almere en Lelystad) heette ons van harte welkom en benadrukte hoezeer zij dit op prijs stelt. ‘Er zit een gezicht achter Eduarte, Canvas, MBO Marktplaats en ik wil dat al onze docenten zich dat ook realiseren. Neem contact met elkaar op bij klachten of om complimenten te geven want samen kom je verder!’ Eén van haar medewerkers vertelt bijvoorbeeld dat zij moeite had met een bepaald systeem en helemaal niet wist dat er een hulplijn bestaat en dat ze gewoon aan een training mee kan doen. En dat systeem bleek achteraf eigenlijk enorm handig en helemaal niet ingewikkeld!

Studenten aan het woord

Richard Kromer (Opleiding Technicus Engineering) en Eliliene Silie (Opleiding MBO Verpleegkundige) zeggen waar het op staat: ‘De systemen werken gewoon! En dat is top. Een systeem als Canvas is op zich heel fijn voor studenten omdat alles erin staat, maar het probleem is dat de docenten te weinig tijd hebben om alle placeholders te vullen. Ze zouden daarom iets aan het standaard menu moeten doen, alle knoppen waar ze toch niets invullen, verborgen laten staan ipv Lorem Ipsumteksten overal in het systeem’. De studenten drukken ons wel op het hart om veel vroeger in processen en veel uitgebreider de studenten mee te laten denken en kijken. Dat nemen we mee en de afspraak met o.a. het Canvas hoofdkwartier wordt ingepland.

FLEXX

Er is op deze medewerkersdag heel veel keuze in deelsessies die verzorgd worden door collega’s uit de hele organisatie. Heel interessant en indrukwekkend is (altijd weer) het geweldige flexibiliseringstraject dat Team Media Hilversum de afgelopen jaren in samenwerking met onze dienst heeft gelopen. Dewi van Drogenbroek vertelt uitgebreid hoe hun ict systeem compleet op maat is gebouwd op basis van de wensen van de docenten en de studenten. En dat is niet mis, want studenten kunnen naast de standaard route continue kiezen voor versnellen, verbreden, vertragen of overstappen. Door de ‘cursussen’ in blokken van 5 weken te verdelen is er lekker veel te kiezen en heb je niet lang last van een ‘verkeerde keuze’. Alle dashboards voor studenten en docenten bieden overzicht aan het hele proces, studenten kunnen exact zien hoever ze zijn in de opleiding en competenties en kiezen om bijvoorbeeld een extra vak te volgen. Het systeem haalt data uit verschillende andere systemen en daardoor is alle informatie steeds up-to-date (het is een schil om alle bronsystemen heen, gekoppeld aan Eduarte, Xedule, Portaal en Canvas). Vanzelfsprekend heeft de studentcoach hier een belangrijke taak om de student te helpen keuzes te maken. Wat een geweldig inspirerend voorbeeld, tof om te horen dat twee andere opleidingen hier nu ook mee aan de slag gaan!

Toekomstgericht Techniekonderwijs Almere

In 2020 zijn de studenten, docenten en bedrijven rondom Team Techniek om tafel gegaan hoe het techniekonderwijs van de toekomst eruit zou moeten zien. Studenten en bedrijven wilden beiden meer aan het roer en de praktijk letterlijk de school in brengen. Studenten wilden hun eigen opdrachten mee kunnen brengen naar school en direct de relevantie kunnen zien van hetgeen geleerd moet worden. In de 60 crebo’s (!) volgt elke student nu een eigen pad. Je kunt elke dag instromen, ongeacht of je BOL, BBL of zelfs tot de LLO doelgroep behoort. Er wordt niet meer gedacht in niveau 2, 3 en 4 maar in mensen die willen leren. Er wordt altijd gewerkt vanuit een echte casus uit bedrijven waarbij opdrachten geformuleerd zijn met een moeilijkheidsgraad (in kleurcode te zien). Ook hier is de studentcoach vanzelfsprekend van levensbelang! Er zijn systemisch nog wel een aantal hobbels zoals het omzetten van studenten tussen opleidingen en het adequaat bijhouden van presentie. Uit een analyse van al die crebo’s bleek dat er enorm veel overlap is, universele elementen die dus niet drie keer opnieuw aangetoond hoeven worden. Studenten maken hun eigen rooster, er zijn theoriecolleges van 15 (max 30) minuten. Studenten kunnen ervoor kiezen om meer te willen leren, ook van andere vakgebieden. Zo is door veel studenten metaal en werktuigbouwkunde ‘ontdekt’ terwijl dit vakgebied voorheen sterk onderhevig was aan krimp (mag ik mijn eigen BBQ komen lassen? Mag ik een cadeau voor mijn ouders smeden?). Heel eerlijk, door deze manier van werken krijgt iedereen zin om iets te fixen!

René van den Berg, directeur Dienst OI&I

Terecht vol trots neemt René ons op hoofdlijnen mee in alle grote projecten en innovaties waar we als dienst mee bezig zijn. Bij de vorige medewerkersdag hebben de collega’s van MBO College Airport ons een aantal adviezen meegegeven en die zijn allemaal voortvarend opgepakt. Gaaf! Het duizelt me wat als Rene in sneltreinvaart alle mijlpalen noemt, gelardeerd van afkortingen die me lang niet allemaal iets zeggen. Wel heel gaaf dat we als grote mbo-instelling echt vooroplopen in een aantal ontwikkelen zoals leermiddelen, examinering, dashboard voor opleidingsmanagers en directies etc. René geeft ook inzicht in de komende bestuursoverdracht van ROC TOP naar ROC van Amsterdam – Flevoland wat dit met name betekent voor het onderwijs en de bedrijfsvoering. En last but not least, indrukwekkend hoe we afgelopen jaren het aantal ‘Majors’ (grote ict-incidenten) drastisch hebben weten terug te dringen.

René van den Berg
René van den Berg