Teamfoto

Teamreflectiedag? Pure winst!

Als projectleider is het al een paar jaar een goede gewoonte, regelmatig een teamreflectiedag organiseren om met elkaar even stil te staan bij onze successen, leerproces, elkaar, waar we nu staan en welke accenten we willen gaan leggen als projectteam. Mijn favoriete plek om dit te organiseren is Club Zand in Castricum; als je binnen komt wandelen valt alles van je af, de hele dag wordt je in de watten gelegd en er stroomt als vanzelf een prettige, reflecterende energie door ieders aderen. En oh ja, in de zomer kun je elk uur even de Noordzee in plonsen!

Balans tussen reflectie, successen vieren, elkaar beter leren kennen en resultaatgericht werken

Om tot een prettige balans te komen tussen werk en plezier, vraag ik bij voorkeur procesbegeleider Kirsten Lyklama om de dag voor te bereiden met een teamlid (in dit geval Matilda Rizopulos) en de dag te begeleiden. Kirsten is een ontzettend prettige expert met oog voor iedereen, heel veel kennis over het mbo en een kei in flexibel begeleiden en inspelen op dat wat gebeurt. De sfeer die zij met zich meebrengt is precies de juiste, iedereen mag en kan op elk moment aangeven waar hij/zij behoefte aan heeft terwijl de doelstellingen van de dag overeind blijven. Chapeau!

Opbrengsten

De belangrijkste opbrengsten van de dag: 12 natte zwembroeken, 2 schaafwonden van de schelpen, 1 geredde frisbee,… oh nee dat bedoelen we vast niet. Naast elkaar beter leren kennen aan de hand van kernkwaliteiten hebben we ons voorgenomen om komend half jaar in duo’s doelbewust te gaan werken aan een persoonlijk ontwikkeldoel. De ander geeft dan steeds feedback in het moment van oefenen of kort daarna. Een erg interessante exercitie was deze: Met het hele team samen hebben we geïnventariseerd welke opdrachten/trajecten afgelopen half jaar het meest leerzaam waren. Door vervolgens te stemmen met welke thema’s we aan de slag willen ontstonden drie onderwerpen. Mijn groepje ging aan de slag met het thema ‘Invoegen/inwerken nieuwe teamleden, wat gaat goed, wat kan beter?’. Een tweede groep ging aan de slag met ‘Onze nieuwe werkprocessen, wat zijn nu eigenlijk speerpunten die we willen door ontwikkelen?’ En de derde groep haalde ‘De highlights uit onze mediaproducties, wat ging goed, wat ging minder goed, hoe kwam dat en hoe kunnen we dit beter doen?’

Opbrengsten
Opbrengsten

Bij de terugkoppeling haalden Kirsten en Matilda ook op metaniveau de patronen uit dat wat werd gezegd om tot aandachtspunten te komen voor ons team voor komend half jaar. Trots! Wat een ontwikkeling werd zo zichtbaar en wat heerlijk dat we met elkaar mooie nieuwe focuspunten hebben opgesteld! Nu al weer zin in Teamreflectiedag in december!