Studio

Wij willen onze (mbo-) video’s wel delen, maar hoe?

‘Binnen onze school worden veel kennisclips en instructievideo’s gemaakt. We willen deze graag delen en makkelijker kunnen hergebruiken. De video’s staan nu eigenlijk op allerlei plekken zoals in prive opslag van docenten, op persoonlijke accounts op Youtube en op MS Stream’. Daardoor zijn ze moeilijk tot niet vindbaar voor interne collega’s, laat staan voor collega’s van andere scholen’. Wat is nodig?

Waar een wil is, is een weg

Het belangrijkste is natuurlijk dat de docenten, managers, directies en bestuur van de school het belang van delen inzien en daar hun best voor willen doen. Het is een duurzame keuze die veel kan opleveren in de zin van onderwijskwaliteit, terugdringen van kosten voor studenten, aansluiten op de actualiteit van/met locale bedrijven. Als meer mbo-scholen hun video’s gaan delen versterken we de sectoren samen, wordt het onderwijs leuker, is meer maatwerk mogelijk en besparen we de belastingbetaler een hoop geld. Binnen de school moet hier dus over gesproken worden en beleidsmatig ruimte geboden worden om te mogen delen. Bijvoorbeeld ‘open waar het kan’ is de norm.

Wat moet je inrichten?

Je moet als school inzetten op expertise en technologie. Expertise op het gebied van het maken en opslaan van video, het werken met licentievrij materiaal (beelden, muziek etc), het toekennen van de juiste licenties, werken met beeldrecht, ondertitelen, huisstijl. Denk aan een AV-specialist (cameramens) en een content beheerder.

Qua technologie is een goed videoplatform het belangrijkst als het gaat om het opslaan, delen en vindbaar maken van je sectorcollecties binnen en buiten je school. Bekijk bijvoorbeeld dit platform van Saxion, waar een groot deel van de video’s open toegankelijk is en een ander deel afgesloten is. En het Leermagazijn van Curio, hun AV-team maakt topvideo’s met een lekker aansprekende stijl voor de mbo-doelgroep.

Heel professioneel als je als school een eigen studio kunt inrichten. Dat hoeft geen enorme ruimte te zijn, kom gerust eens kijken bij ons op Amsterdam College Noord. Wij werken o.a. met dit Lightboard:

Een valkuil is het neerzetten van een studio vol met mooie spullen maar zonder bemensing. Docenten gaan niet zichzelf scripten, filmen, editen en de video professioneel opslaan etc. Daar hebben ze hulp bij nodig! (er bastaan DIY studio’s maar dan nog moet je docenten hier echt bij helpen).

Ondersteuning van docenten

Veel docenten maken al lang toffe video’s voor hun onderwijs, alleen hebben we als organisatie vaak geen overzicht hiervan. Wij organiseren daarom toffe workshops over zelf filmen, editen, scripten, animaties maken etc. Op die manier bouwen we aan ons interne netwerk en ondersteunen we collega’s bij de keuzes die ze maken. Zij hebben daar ook hardware en software bij nodig!

Hoe maak je de video’s vindbaar?

Je hebt dus een videoplatform nodig, liefst eentje voor de hele organisatie zodat iedereen veilig en zonder reclames video’s kan opslaan en delen. Om de video’s beter vindbaar te maken geef je bij elke video aan wie deze mag bekijken, bij welke opleiding/sector deze hoort en waar de video over gaat. We noemen dat meta dateren en hoe beter we dat met elkaar gaan doen, hoe sneller we mooie actuele collecties kunnen opbouwen. De verwachting is overigens dat AI het meta dateren in de toekomst overbodig zal maken door het automatisch screenen van de video’s.

Landelijke vindplek

Nog heel even geduld maar achter de schermen wordt flink gewerkt aan een landelijk platform voor het mbo waar je eenvoudig kunt filteren op het soort materiaal dat je zoekt, voor welke opleiding, vanuit welke school etc. Dit is een voorloper hiervan, met alleen het hoofdfilter ROC van Amsterdam-Flevoland. Het zou er in de toekomst meer zo uit kunnen gaan zien. Het mooie is dat je bij het metadateren het materiaal meteen breed vindbaar kunt maken voor alle zoekmachines. Een andere beweging die is ingezet is dat je vanuit een LMS (Leermanagementsysteem) toegang hebt tot deze repository zodat je heel snel leerarrangementen kunt opbouwen met video’s en blokjes e-learning van anderen (in het kader van flexibilisering en maatwerk). Uiteindelijk zouden de sectorcollecties door een klein comité per bedrijfstakgroep van een keurmerk en houdbaarheidsdatum voorzien moeten worden (werk aan de winkel!!).

Aansluiten

Wil je meer weten of je aansluiten? Stuur mij in ieder geval een bericht als het gaat om video (animaties, podcasts) voor de mbo-sector, we hebben nl. al een klein netwerkje en willen dit vergroten (p.koole@rocva.nl). Daarnaast, meld je aan bij de Surf Communities ‘Media&Education’ en ‘Open Education’. Voor vragen over open leermaterialen in mbo, ho, wo kun je mailen naar:  info@edusources.nl.

MBO Scholen die hebben aangegeven video’s te willen delen: ROC van Amsterdam-Flevoland, Deltion College, Curio. Ken jij meer scholen? Laat me weten!