Npuls en digitale transformatie

(Op weg naar een) Center for Teaching & Learning bij ROCvAF

Hoe kom je in een grote instelling stapsgewijs tot het gezamenlijk ontwerpen en inrichten van een passend nieuw, innovatief kenniscentrum annex innovatiehub annex versnellingswiel voor professionalisering?

Elke mbo- ho- en wo- instelling richt in de komende jaren een ‘Center for teaching & Learning‘ in. In totaal doen 107 instellingen mee (ongeveer evenveel mbo- als hbo-instellingen, 23% is wo). Met zo’n CTL sluit je aan op- en doe je mee met het landelijke programma Npuls (deze aanvraag is door alle instellingen samen ingediend bij- en toegekend door het Nationaal Groeifonds). Voor deze Digitaliseringsimpuls Onderwijs (programmaduur 8 jaar) is 560 miljoen uitgetrokken.

Waar richt het programma zich op?

Npuls kent drie hoofddoelstellingen:

  • Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
  • Verhoging van de adaptiviteit van het onderwijs
  • Verbetering van functionele en kritische digitale vaardigheden van lerenden en docenten

De versnelling in het programma komt o.a. van de vaste onderdelen als Transformatiehubs, Pilothubs, ICT Infrastructuur en Kennisinfrastructuur. In een CTL kunnen docenten (-teams) terecht voor advies en training over het vernieuwen van hun onderwijs. Elk CTL werkt zichtbaar aan de kerndoelstellingen Docent Ontwikkeling, Innovatie, Ondersteuning en Onderzoek. Dat wat in de instellingen gedaan en geleerd wordt vindt zijn weg naar de andere instellingen via Npuls, dat wat bij Npuls ontwikkeld wordt vindt zijn weg naar de instellingen via de CTLs. Dat allemaal in een notendop, lees vooral de ins en outs op de website want de ontwikkelingen gaan snel.

Maar wat gaan WIJ doen dan?

Ok, helder (of nog niet maar dat komt vast wel). Duidelijk is dat ROC van Amsterdam-Flevoland natuurlijk ook voluit wil meedoen en meeprofiteren! Maar een realistische blik om ons heen en aardig wat kopjes koffie leren ons dat de meeste collega’s nog niet echt bezig zijn met een CTL (een wat?). Onze grote instelling heeft 12 prachtige, zelfstandig opererende MBO Colleges van Hoofddorp tot Lelystad en Hilversum en de thema’s waar het om gaat worden binnen de colleges georganiseerd. En daar zijn we trots op! Omdat elke onderwijsinstelling anders is, ziet elk CTL er straks dan ook anders uit. Het hoeft niet eens 1 fysieke plek te zijn, als het maar doet wat het moet doen voor al onze docenten op alle vestigingen. Kortom, het is een puzzel om tot een vorm van een CTL te komen die recht doet aan ons als organisatie. Dit vraagt om een zorgvuldig proces van divergeren en convergeren met bij voorkeur zoveel mogelijk perspectieven aan boord.

Onze definitie van Digitale Transformatie (stap 1)

De doelstellingen van het programma zijn gericht op de digitale transformatie op macro, meso en microniveau, dus een aanpak moet passen bij onze eigen ambities op dit thema, verwoord in onze Meerjarenstrategie. Vanzelfsprekend zijn we als organisatie al langer bezig met het handen en voeten geven aan dit thema. Zo hebben we in februari tijdens de Strategiedag met een grote groep collega’s gesproken over digitale transformatie en wat deze voor iedereen betekent. Definitie: ‘In co-creatie zorgen we dat onze studenten continu modern onderwijs krijgen dat aansluit bij de innovaties in het werkveld. De leeromgeving moet het blended, flexibel en gepersonaliseerd leren ondersteunen, op een basis van state of the art voorzieningen voor studenten en medewerkers. Dit vraagt om een digitale transformatie van het onderwijs en onze organisatie‘. Voor onze ‘Strategiedag’ (16 februari) thema Digitale Transformatie meldden zo’n 80 collega’s uit de hele organisatie zich aan, een mooie gelegenheid om eerst eens met elkaar te praten over onze beelden bij DT. In een viertal deelsessies zijn we met elkaar in wisselende samenstellingen in gesprek gegaan over de ‘kernbegrippen’ uit onze definitie: ‘co-creatie’, ‘werkveld innovaties’, ‘blended, flexibel etc. leren’ en ‘state-of-the-art-voorzieningen’. Welke sterkten en kansen zie je?

Wat betekent dit dan voor…?

In de middag maakten we nieuwe groepen die telkens 15 minuten divergerend met elkaar in gesprek gingen over een van vier perspectieven in onze organisatie: ‘de docententeams’, ‘de MBO Colleges’, ‘de domeinen (sectoren)’ en ‘de centrale diensten’. Dit leverde ontzettend levendige gesprekken op waaruit geweldige perspectiefplaten zijn gekomen. Managers, directeuren, docenten, collega’s van diensten, domeinmanagers gingen met elkaar en door elkaar in gesprek over wat ze zien, voelen en ruiken in hun eigen praktijk. Geniet maar even mee van al deze (ongetwijfeld-) herkenbaarheid!!!

Opbrengsten strategiedag perspectief domeinen
Perspectief domeinen
Opbrengsten strategiedag perspectief docententeams
Perspectief docententeams
Opbrengsten strategiedag perspectief MBO Colleges
Perspectief MBO Colleges
Opbrengsten strategiedag perspectief Centrale diensten
Perspectief Centrale Diensten

Op zoek naar verbinding

Uit de gesprekken kwam een rode draad naar voren, steeds weer bleek dat collega’s behoefte hebben om thema’s meer ‘samen’ op te pakken, van elkaar te willen leren, met elkaar experimenteren en met elkaar tot werkwijzen komen. Maar hoe vinden we elkaar in deze grote organisatie, hoe organiseren we dat? De wens is er, het ‘hoe’ bleef als vraagstuk staan.

Koppeling ‘onze digitale transformatie’ naar Npuls en CTL

Binnen onze organisatie zullen we continue in gesprek willen blijven met alle collega’s over wat digitalisering betekenisvol maakt vanuit hun eigen perspectief. Een CTL kan daarbij ondersteunen omdat deze de opdracht heeft om breder bezig te zijn dan ‘alleen’ met digitalisering. Het gaat dan over:

  • Digitalisering in het onderwijs (zoals curriculum, inhoud, connectie met het werkveld etc)
  • Digitalisering van het onderwijs (digitale leermiddelen, blended onderwijs etc)
  • Digitalisering van de organisatie van het onderwijs (flexibilisering, wendbaarheid)

Het mooie is dat veel van de kansen en zorgen die benoemd werden door onze collega’s op de strategiedag onder deze taken van een CTL vallen. Kortom, een CTL is zeker niet een antwoord op alles maar zou onze ambities absoluut een stevige slinger kunnen geven als we het goed weten in te richten!

Volgende stap: convergeren op 18 april

Bij de afsluiting van deze eerste bijeenkomst konden alle collega’s zich aanmelden voor de volgende stap in het proces op 18 april. We zijn op pad!