Commissie Nationale Onderwijspremie mbo 2023

Welk mbo-onderwijsteam verdient 1.2 miljoen?

Het antwoord is eenvoudig, alle onderwijsteams en ondersteunende teams natuurlijk! Maar dat laat het budget van de Nederlandse Onderwijspremie, de hoogste waardering in Nederland, nog net niet toe:-). Wel is er voor de nummer twee een waardering van 8 ton en zelfs voor het derde onderwijsteam 5 ton, dus het gaat wel echt ergens over! Het gave van deze premie is dat het een waardering betreft voor wat een onderwijsteam al heeft gerealiseerd, in het vertrouwen dat zij een goede onderwijsbestemming zullen hebben voor deze middelen (dus echt een beloning voor het harde werken en de geweldige prestatie!).

Leer-avontuur

Dit jaar doet het mbo voor het eerst mee in een eigen procedure, eindelijk! En dat ik in dit eerste jaar ook nog voorzitter mag zijn van de procedure is natuurlijk helemaal tof. De beoordelingscommissie is inmiddels een aantal maanden bezig met het lezen, beoordelen en bespreken van alle aanmeldingen en we hebben ook de eerste interviews met een aantal teams achter de rug. Wat een innovatiekracht!

Waar wordt dan op gelet?

Er zijn 25 aanmeldingen binnengekomen, 25 mbo-scholen die eerst zelf een procedure hebben uitgevoerd om hun eigen meest innovatieve team te kiezen (per school mocht slechts 1 team meedingen). De commissieleden lezen vanzelfsprekend alle aanmeldingen (ca. 10 pagina’s per aanmelding!) en stapsgewijs buigt de commissie zich samen over alle beoordelingscriteria. En dat is een uitdaging, want elke innovatie verschilt enorm van de volgende. Hieronder alle punten waarop gescoord wordt:

Onderwijsinitiatief en onderwijsteam (weging 50%)

 1. In hoeverre maakt de voordracht duidelijk dat het onderwijsteam in de afgelopen vier jaar (januari 2019 tot en met december 2022) een vernieuwend onderwijsinitiatief heeft gerealiseerd, óf een ambitieuze verbetering heeft doorgevoerd binnen een bestaand onderwijsinitiatief?
 2. In hoeverre maakt de voordracht duidelijk wat de samenstelling van het onderwijsteam is en hoe de verschillende rollen binnen het team hebben bijgedragen aan het onderwijsinitiatief?
 3. In hoeverre heeft het onderwijsteam door haar samenwerking in het onderwijsinitiatief een voortreffelijke en bijzondere prestatie geleverd? Denk aan het hanteren van uitzonderlijke werkvormen binnen de eigen onderwijscontext, het tonen van lerend vermogen binnen het onderwijsteam en synergie in de samenwerking, en het versterken van de kwaliteit van het onderwijsinitiatief door middel van diversiteit binnen het team.
 4. In hoeverre laat het onderwijsteam zien samenwerking met andere partijen binnen en/of buiten de eigen onderwijsinstelling(en) te stimuleren? Denk bijvoorbeeld aan andere opleidingen, instellingen, onderwijssectoren, de samenleving of de arbeidsmarkt.
 5. In hoeverre schept het onderwijsteam door haar eerdere verdiensten vertrouwen dat zij ook in de toekomst een ambitieuze bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van bestaande of nieuwe onderwijsinitiatieven?

Impact binnen onderwijsveld (weging 30%)

 1. In hoeverre heeft het onderwijsteam met het onderwijsinitiatief en werkwijze een impact gehad op het onderwijs, zoals studenten, docenten, (vervolg)opleidingen, aansluiting bij de arbeidsmarkt, instellingen en/of het middelbaar beroepsonderwijs/hoger onderwijs in Nederland?
 2. In hoeverre wordt duidelijk gemaakt dat de omvang van de impact passend is bij de beschreven onderwijscontext van het onderwijsinitiatief?
 3. In hoeverre is het onderwijsinitiatief opgeschaald of gedissemineerd binnen en buiten de eigen onderwijsinstelling(en)?
 4. In hoeverre wordt aannemelijk gemaakt dat het onderwijsinitiatief ook voor andere opleidingen en instellingen interessant en toegankelijk kan zijn?

Evidence-informed aanpak (weging 20%)

 1. In hoeverre toont het onderwijsteam aan op een systematische wijze gewerkt te hebben aan het onderwijsinitiatief? In hoeverre heeft het onderwijsteam aandacht getoond voor periodieke reflectie op projectresultaten?
 2. In hoeverre is de vernieuwing opgebouwd of opgeschaald via een evidence-informed werkwijze, bijvoorbeeld door gebruik van wetenschappelijke literatuur en evaluaties?

Prijsuitreiking op het Comenius Festival

Pas op 29 juni zal heel Nederland (en dus ook de teams zelf) horen welke drie teams deze waardering gewonnen hebben, tijdens het Comenius Festival. Dit jaar zullen zij dus naast de zes winnende teams uit het ho en wo staan. Gaaf!