Surf Open Leermaterialen

Open Leermaterialen-wat gaan we doen in 2023?

Wat een inspirerende presentatie afgelopen maandag van Surfies Michel Jansen, Jenny de Werk en Martine Teirlinck, leden van de werkgroep die zich bezighoudt met het project Innovatie en implementatie digitale (open) leermaterialen dat vanaf januari echt van start gaat. Onder de werktitel ‘Het ondersteuningsloket’ wordt hard gewerkt aan een heel pakket aan voorzieningen, diensten en functionaliteiten om de ambities op Open Leermaterialen waar te maken.

Zo werden door het Surfteam o.a. 5 belangrijke speerpunten van het programma toegelicht: Het verspreiden en vindbaar maken van kennis, processen en stappenplannen, een ondersteuningsloket met een snelle vraag- en antwoordfunctie, de facilitering van een nationale community open leermaterialen, een stevige ondersteuning van vak communities (samenwerken in domeinen of sectoren), een krachtige ondersteuning aan docenten die materiaal willen delen (gebruikersjourney die je aan de hand neemt als je iets wilt uploaden). Het epicentrum van al deze services wordt georganiseerd rondom Edusources als een ‘One-stop-shop’, de doelgroepen zijn docenten, studenten, ondersteuners en beleidsmakers.

Elke mbo- ho en wo een eigen content-expert – Prachtig natuurlijk maar het allerbelangrijkste is de rol van de instellingen zelf, want daar moet een wens zijn om aan de slag te gaan met open. De kansen zien, andere wegen inslaan en een eigen content strategie opstellen. Bereid zijn om mensen vrij te maken die willen experimenteren. Ambassadeurs benoemen die gaan bijdragen, coördineren, testen. Inzetten op co-creatie tussen opleidingsteams, instellingen, met bedrijven en studenten. Het Surfteam gaf terecht aan dat we alleen maar kunnen samenwerken als elke instelling zorgt voor een helder aanspreekpunt en een eigen contentstrategie (welke content heb je als school allemaal, waar staat deze opgeslagen, hoe beheer (-s) je dit? Welke platformen gebruik je zodat je kunt delen en downloaden? etc.

Open Leermaterialen: hot topic! – Het kan geen van de aanwezigen op De Onderwijsdagen 2022 ontgaan zijn, het thema ‘Daadkracht’ kende een hele vette maar ongeschreven ondertitel ‘- op Open Leermaterialen’. In bijna alle plenaire sessies, de uitreikingen van de Surf Onderwijs Awards en in opvallend veel workshops was dit een terugkerend thema. Eigenlijk best opvallend voor een thema dat afgelopen jaren een relatief onzichtbaar bestaan heeft geleid (in ieder geval in het mbo, slechts een handjevol scholen actief).

Een aantal bewegingen komt momenteel samen in deze hernieuwde belangstelling voor ‘open’ zoals de aandacht voor de Sustainable Development Goals kansengelijkheid, duurzaamheid, kwaliteitsonderwijs, partnerschap om doelstellingen te bereiken. De toenemende zorgen over de macht van de ‘Big Five’ met de wens om meer eigen regie. En natuurlijk de ambitie dat alle mensen zich een leven lang op allerlei manieren zo drempelloos mogelijk mogen ontwikkelen. Nieuwe technologie gaat het verschil maken, het waarderen en metadateren van materialen, vindbaarheid en transcriberen gaat allemaal komende jaren rap vereenvoudigd worden, die open kenniseconomie komt er (dus zorg dat je erbij bent en mede bepaalt wat de spelregels worden!).

We kunnen deze beweging met elkaar in het onderwijs alleen maar goed maken als we vanuit deze waarden gaan denken. Dat je als docent, manager of directeur niet alleen je eigen ingeschreven en betalende studenten jouw kennis en skills wilt leren maar dat je iedereen in de wereld de kans wilt bieden om van jouw kennis te profiteren. Dat je open en transparant bent dat je zelf ook een lerende en ontwikkelende mens bent. Dat je open staat voor de kennis en toevoegingen van studenten, andere docenten, bedrijven. Dat je ervan kunt genieten om in co-creatie kennis te creëren en vrijuit te delen ook al zijn er misschien makkelijkere en snellere wegen.

Die inzet vanuit de instellingen zelf is natuurlijk wel meteen het spannendst, terwijl dit HET moment is om onze specifieke wensen en ambities te bundelen, om te zorgen voor een infrastructuur die past bij het mbo en onze stakeholders.