Teamfoto TCC

De 8-minuten inzichten (oktober 2022)

Binnen Team Content Creation werken we allemaal aan digitaal open leermateriaal. Elk teamlid heeft een eigen expertise en doet een stukje van de pizza. Maar hoe zorgen we ervoor dat we weten waar de ander over puzzelt? Hoe de ander precies werkt? Daarvoor hebben we eens per maand de ‘8-minutenpresentaties’. In maximaal 8 minuten neem je dan je teamleden mee in iets waar je trots op bent, wat je hebt geleerd, wat de anderen moeten weten of waar je van wakker ligt.

Langdradige teamvergaderingen

Vergaderstrategie – In onze eerste maanden als team merkten we dat onze teamvergadering eens per week vaak uitliep en daardoor (te-) veel tijd vergde van iedereen. Iedereen mocht ter plekke onderwerpen inbrengen, er werd soms te lang over gesproken en niet iedereen hoefde noodzakelijkerwijs bij elk onderwerp aanwezig te zijn. Onze vergaderdiscipline had nog wat hulp nodig… We hebben toen een nieuwe vergaderstrategie opgesteld; eens per week een korte stand-up van max 2 minuten inclusief hulpvraag, met direct de follow-up. (de wekelijkse meeting kan nu in een half uur!) De 8-minutenpresentaties zijn eens per maand online, dan zijn we allemaal in 1,5 uur helemaal bij. En strategische vergaderingen 3 tot 4 keer per jaar voor de kernteamleden. Donderdagmiddag waren de eerste ‘8minutenpresentaties’.

Wetenschap en Technologie

Ilse geeft ons een blik in het prachtige materiaal voor Wetenschap en Technologie. 4 Grote modules, studenten Pedagogisch werk en Onderwijsassistent gaan tijdens de BPV zorgen dat er meer technologie komt in de basisscholen en kinderdagverblijven. Samen met Windesheim en Nemo is het materiaal ontwikkeld voor de kinderen, instructiemateriaal voor docenten en studenten en de volledige toolbox. Het materiaal gaat nu gepilot worden door alle partijen en natuurlijk door docenten en studenten van ROCvAF, aan de hand van de feedback wordt het verder aangescherpt. Vanaf maart wordt al dit materiaal open gedeeld! TCC werkt hierin samen met de Rif ‘Wereldwijs in Technologie‘ (erg gaaf!).

Wetenschap en Technologie
Wetenschap en Technologie

Voor de Bouw worden 8 modules ontwikkeld in samenwerking met externe partners (Bouwbedrijven in Flevoland). Ilse heeft op de bouwplaats rondgelopen compleet met roze bouwhelm, koffie gedronken met de bouwexperts op het gebied van BENG (energie neutraal gebouwd gebouw). De nieuwe, duurzame bouwtechnieken zitten nog niet even sterk in het curriculum en daar gaan deze modules precies bij helpen. Zo krijgen docenten en studenten de juiste actuele werkwijze rechtstreeks vanaf de bouwplaats! Met de nieuwe 360 graden camera heeft Ilse zich uitgeleefd. En zelf al heel veel geleerd over de risico’s en bewustwording voor docenten en studenten. De eerste blauwdruk met doelstellingen is klaar, we zijn allemaal superbenieuwd naar het leermateriaal.

Tim huisstijl
Tim: huisstijl overzicht

Onze stagiair Tim heeft een template gemaakt voor de huisstijl van onze video’s. Dit jaar gaat hij afstuderen als cameraman bij MBO College Hilversum en hij is erg tevreden over de stage bij ons. Tim is een fijne all-rounder, zo heeft hij o.a. in Indesign een flyer gemaakt en een beeldmerkje voor ‘Copyright gecheckt’ (zie ook de presentatie van Mehmet). Op dit moment is hij bezig met een Xerte waarin hij stap-voor-stap uitlegt wat er allemaal komt kijken bij het opnemen van een podcast. In januari gaat hij twee podcasts organiseren, opnemen en editen.

Wat doet een instructional designer?

Matilda neemt ons mee in de stappen die zij als instructional designer zet bij een nieuwe opdracht, in dit geval een module over het opstellen van offertes. In eerste instantie stelt ze natuurlijk heel veel vragen aan de docenten en vraagt om meer en nog meer bestaande materialen. Daarna gaat ze op zoek naar voorbeelden en andere materialen. In een PowerPoint plaatst zij alle bronnen bij elkaar en doet onderzoek bij iedereen die ze kent met expertise over het maken van offertes of neemt contact op met (stage-) bedrijven. Dat is ook wel nodig omdat het aangeleverde materiaal vaak niet rijk en volledig genoeg is. De volgende stap is het maken van een eerste concept met leerdoelen, stappen, structuur van de module. Dan maakt Matilda een eerste draft in het formaat dat we van onze collega’s van Deltion College hebben mogen ontvangen (e-learning script). Kop-romp-staart: Wat zet je in elk onderdeel? Xerte heeft enorm veel mogelijkheden, activiteiten en slidesoorten dus je kunt daar aardig in verdwalen. Matilda geeft aan dat ze graag met Timo zou willen sparren over de rol die media zou kunnen vervullen in de modules zodat dit veel meer verweven kan worden ‘from scratch’.

Matilda design
Matilda design

Stagiair Max (Hogeschool Utrecht, AD Media en ICT) heeft een animatie gemaakt over Lakverwerking. De animatie moet voor woensdag klaar want dan helpt Max ons bij het verzorgen van een workshop ‘Animaties maken’ op MBO College Westpoort. Om dit inhoudelijk op de juiste manier te doen heeft hij docent Siem Doodeman geïnterviewd. Siem heeft o.a. kritisch meegekeken met Max zijn script, aangegeven dat de veiligheidsbril uit de animatie kon maar dat er wel werkhandschoenen in moesten. Max heeft in deze opdracht begeleiding van Jochem om te leren werken volgens een stappenplan en niet te snel naar het eindproduct te willen gaan (eerst goed de vraag onderzoeken, prototypes maken etc). Jochem heeft het script ingesproken.

Max Powtoon
Schermafdruk animatie van Max
Max Powtoon 2
Schermafdruk animatie van Max

Mehmet is onze technisch deskundige en presenteerde natuurlijk met OBS (wijsneus). Hij is bezig met de ‘Veelgestelde vragen over Xerte‘, een handleiding waar collega’s op hun vraag kunnen klikken en het antwoord/de oplossing direct ziet. Hij plaatst dit altijd op ons interne intranet. Heel mooi en handig vind ik het proces dat hij heeft ontwikkeld voor het opschonen en checken van de 4000 (!) leerobjecten die collega’s hebben gemaakt. Samen met Matilda is hij verder aan de slag geweest met onze templates en het verbeteren van het leermateriaal voor het Keuzedeel Duurzaamheid. Hij heeft de banner en de header op basis van de adviezen van Timo strakker vormgegeven, ziet er tof uit. Met de leverancier DLearning heeft Mehmet afgesproken welke nieuwe zaken hij allemaal wil leren op het gebied van programmeren en templates ontwikkelen. Verder is hij druk met het verzorgen van workshops voor beginners, de landelijke Xerte key-users groep en een procedure voor het checken van copyright issues. Tot slot: Onze vierde nieuwsbrief is 1022 keer gelezen, een verdubbeling ten opzichte van nummer drie!

Jochem is ruim een maand in dienst en vertelt over het ‘warme bad’ zoals hij zijn ontvangst heeft ervaren, feest, hardwerkend team, veel gezelligheid en humor. Hij is o.a. de Creative Partner van het domein Bouw en Techniek, zijn eerste opdracht is het proces rondom het filmen van instructievideo’s op MBO College Almere-Buiten. I-Coach Marike Drexhage en docent werktuigbouwkunde Nathan Bergraaf zijn daar de eerste aanspreekpunten. We willen onze andere locaties inspireren om aan te sluiten zodat we de content sterker kunnen maken, meerdere opleidingen en docenten laten meedenken. Jochem bedankt met name Matilda en Pascal voor alle inspiratie in de eerste 6 werkweken, onze prettige manier van werken, de aanvliegroutes. Hij heeft zin om naast video’s ook te gaan experimenteren met animaties.

Jochem Bouw en Techniek 2
Jochem, Tim en Timo, filmdag Bouw en Techniek Almere-Buiten

Huisstijl voor kennisclips

Timo– Heeft een uitgebreid AV-huisstijl bestand samengesteld met alle logo’s, kleuren, effecten, de positie van de pop-ups, de lettertypes, posities camera instellingen, kortom alles wat we standaard gaan gebruiken. Staat nu helemaal klaar op de server zodat iedereen alles makkelijk kan vinden, niet meer zoeken naar losse bestanden. Deze handleiding scheelt enorm veel dubbel werk, dit is hoe we video’s willen maken, het is de backbone! Hiermee kunnen we een hoge kwaliteit waarborgen als we de productie gaan verhogen. Timo gaat morgen beginnen aan de laatste video van de NT2 modules. Hij wil komende tijd graag aan de slag met Jochem en Matilda om meer te leren op onderwijskundig en didactisch gebied om de video’s nog professioneler en krachtiger te kunnen maken.

Timo: alles bij elkaar
Timo: alles bij elkaar

Menno – Menno werkt deels in ons team en deels zet hij zich landelijk in om Open Leermaterialen in beweging te krijgen. Hij is veel in overleg met de MBO Raad, Kennisnet en SURF. Wij moeten hem binnenkort helaas gaan missen in ons team, hij gaat zijn kennis en ervaring inzetten bij het Graafschap College in o.a. Doetinchem. Menno vertelt wat hij 2 dagen pw bij Doorpakken op digitalisering zoal doet. Zo gaat hij in op de nieuwe Handreiking Leermiddelenbeleid. Niet alle scholen houden zich even goed aan de regels, daarom is een overzichtelijke handreiking belangrijk. Er is er ook eentje voor studentenraden zodat zij goed in de gaten kunnen houden of alles goed gaat. Op het moment wordt ook een nieuwe praatplaat ontwikkeld over tooling om open leermaterialen te creëren. Menno werkt daarnaast (hoe doet hij dat toch?) ook nog 1 dag in het voorbereidende team gericht op het programma Impuls op Digitalisering waarin mbo en ho samenwerken. In dat team wordt hard gewerkt aan het samenbrengen van de verschillende programma’s, het voorsorteren op een digitaal ecosysteem voor (open) leermateriaal en de vertegenwoordiging vanuit de scholen. In alle drukte heeft Menno per ongeluk niet zijn eigen workshop voorbereid voor de studiedag van aanstaande woensdag, maar die van Matilda. Die daar niet rouwig om is hahaha.

Menno in 8 minuten 2
Menno is van alle markten thuis

Wat vinden we van de 8-minuten presentaties? – De teamleden zijn erg blij met de opzet en vinden het heel interessant om zo een dieper inkijkje te krijgen in elkaars werk. Je ziet op deze manier iedereen ook echt groeien, niet in de laatste plaats onze stagiairs. Ilse werkt als zzp-er ‘naast’ ons team en wij vonden het allemaal heel fijn om te zien en te horen wat zij allemaal (mee-) maakt. En voor haar is het leuk om op deze manier het team te leren kennen. Bijna unaniem geeft men aan dat 8 minuten voorbij vliegen, verzoek om er tien minuten van te maken om wat meer interactie te kunnen hebben, ook omdat iedereen echt (en terecht) trots is op zijn werk. Ik denk overigens niet dat we dat moeten doen, dit houdt iedereen lekker scherp:-). Als projectleider is het vooral overweldigend om te zien hoe ongelooflijk veel we met elkaar doen en realiseren, TROTS!

Niet doorklikken
Natuurlijk liep men ook tussendoor te klieren