Banner OE Global

Open Education Global conference 2022 – Nantes (?)

Heel bijzonder dat Menno de Waal en ik dit jaar de OE Global conference in Nantes hebben mogen bijwonen. Erg toffe stad, goede organisatie en bovenal heel veel leuke collega’s uit de hele wereld leren kennen met dezelfde passie: Opengooien dat onderwijs! OK, het is misschien wat genuanceerder maar zo gaaf en leerzaam om te zien hoe al deze verschillende landen, scholen, collega’s inventief samenwerken om Open Leermaterialen, Open science, Open Pedagogy etc. vorm te geven op hun eigen micro, meso en macro niveau. Maarliefst zo’n 90 presentaties in 3 dagen, deels in het Frans en Chinees. Hieronder een compilatie van de sfeer en een korte indruk van een aantal sessies die ik heb bijgewoond.

Compilatie van een weekje Dutch Delegation in Nantes

Keynote Sion Proctor – De keynote op maandagochtend begon meteen spectaculair; Dr. Sion Proctor (wie?) nam met haar stralende lach het hele podium in beslag en binnen een minuut wisten we precies waarom; zij was een van de vier ‘burgers’ die vorig jaar drie dagen in Space heeft mogen vertoeven op uitnodiging van Elon Musk. De scepsis over die naam ebte bij veel deelnemers weg door haar enthousiaste relaas over hoe zij de uitnodiging heeft veroverd en haar indrukwekkende odes aan ‘Open Space’ en ‘Earthlight is amazing!’. De boodschap die ze gaf was voor mij vooral; ‘neem de ruimte, ook als het spannend of ongemakkelijk voelt. Doe het, durf het, ook als het onhaalbaar lijkt wat je wilt bereiken!’. Die neem ik mee. Maar de nasmaak hoe deze ruimtereis van burgers onmogelijk gekoppeld kan worden aan de waarden die ten grondslag liggen aan Open Education blijft een beetje wrangerig.

Onze presentatie vanuit mbo perspectief – Menno de Waal en ik mochten als eerste presenteren. Er waren 45 deelnemers en 40 stoelen dus men zat zelfs op de grond, dat gaf meteen een leuke sfeer (en de groep SURFies die erbij was maakte het feest voor ons compleet!). We vertelden hoe wij 2,5 jaar geleden vanuit ROC van Amsterdam-Flevoland aan onze reis richting Open Education zijn begonnen en waar we nu staan in het mbo. Er bleek veel belangstelling te zijn voor het feit dat we een open source auteurstool gebruiken om de samenwerking met andere scholen, bedrijven en instellingen te vergemakkelijken. De deelnemers hadden ook enorm veel vragen maar dat kwam misschien ook doordat ze hun vraag op een papieren vliegtuigje mochten schrijven en die naar ons toe gooien. Tijdens de rest van de conferentie werden we allebei vaak aangesproken met verzoeken om verdere toelichting.

Een van de vele vragen die ons toegeworpen werd

Framework (Robert Farrow) – Aansluitend was de presentatie van Robert Farrow, een bekende naam inmiddels voor iedereen die zich bezighoudt met OER. Hij presenteerde een aantal zeer interessante frameworks, onderzoeksresultaten en een nieuwe survey die binnenkort uitgezet wordt. Het ‘Framework for Understanding Innovation with OER’ is een product van het ENCORE+programme (Erasmus+). Het waardengedreven Europese samenwerkingsproject is gericht op het versterken en upgraden van het onderwijs middels Open Educational Resources. Door leerbronnen als textbooks, courseware, video etc. open, gratis en drempelloos beschikbaar te stellen voor iedereen die wil leren kunnen alle landen profiteren van nieuwe kennis en ontwikkelingen.

Visuele leerpaden (Sjors Keijzer, Cees van Gent, Vrije Universiteit) – Ik geef hier even mijn eigen versie, de presentatie was wat breder ingestoken. Net als ROCvAF gebruikt de VU het LMS Canvas. Als je cursussen en leerpaden maakt in Canvas, dan gebruik je allerlei bronnen zoals video, PDF, artikelen, boeken, opdrachten etc. Een grote uitdaging is om al die bronnen dusdanig te structureren en makkelijk vindbaar te maken dat studenten, docenten en ontwikkelaars deze eenvoudig kunnen hergebruiken in nieuwe cursussen, leerpaden en opdrachten. Naarmate studenten meer zeggenschap krijgen over hun leerproces, wordt het nog belangrijker om bronnen als aparte eenheden te beschouwen die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden in leerpaden en ‘cursussen’. M.a.w. je gebruikt je LMS vooral als een ‘garage’ waarin je je fietsen, gereedschap, schaatsen etc. makkelijk wilt kunnen structureren en terugvinden. Om dit proces te ondersteunen en docenten te stimuleren om materialen te delen en hergebruiken maken Sjors en Cees handig gebruik van een aantal systemen en repositories. Tijdens de presentatie lieten ze een handige interactieve visualisatie zien, een blauwprint van een vak/cursus waarin alle relevante bronnen met hyperlinks inzichtelijk zijn gemaakt. Zo wordt het gebruik van open bronnen wel heel aantrekkelijk en eenvoudig gemaakt!

Alternative assessment toolkit – Joanne Kehoe (McMaster University, Canada). Met de covid lockdown ontstond een versnelde behoefte aan andere soorten van toetsing en examinering in Canada (net als in Nederland). Andere manieren van onderwijs verzorgen, belemmeringen om fysiek te toetsen, nieuwe onderwijstechnologie, alles kwam op hetzelfde moment op docenten af. Om docenten echt goed te helpen is Joanne met haar projectgroep aan de slag gegaan om een toolkit voor docenten te ontwerpen waarin niet alleen vanuit theorie en onderzoek gewerkt wordt om als docent/team aan een nieuw repertoire te werken, maar vooral ook met echte voorbeelden van alternatieve toetsvormen. Dus hoe gebruik je bepaalde toetsvormen concreet in jouw blended onderwijs? Voor de toolkit worden alleen open source tools gebruikt (vooral Pressbook) zodat andere educators eenvoudig zelf ook kunnen bijdragen en feedback geven. Article, Book Liberated Learners.

MoodleNET – Op dinsdag vond ik vooral de presentatie van Paul Hodgson/MoodleNET heel interessant. We kennen allemaal Moodle natuurlijk wel als LMS maar dit is een heel ander soort product, het is veel meer een repository (deel en vindplatform). Het betreft een aantrekkelijke en intuïtieve (open source) repository die gekoppeld kan worden in elk LMS (direct geïntegreerd in Moodle maar dus ook geschikt voor scholen die andere systemen gebruiken). Interessant is ook de insteek gericht op het bouwen aan (wereldwijde-) curriculum-area communities waarbinnen bronnen ontwikkeld en gedeeld worden. Lijkt me tof om eens te testen met onze eigen video’s en microlearnings. Deze presentatie geeft ook wel weer stof tot nadenken, wij hebben natuurlijk een landelijke repository (Edurep), hoe verhoudt zich dit tot Canvas Commons (komt daar ook een uitbreiding van de mogelijkheden aan waardoor (meerdere soorten-) leermateriaal ook met andere LMS-en gedeeld kunnen worden?) en de beweging van het ‘aan elkaar knopen’ van repositories in Europa?

Wheel of insight – Aan Leontien van Rossum de eer om woensdag een van de geweldige handreikingen die het Surf Versnellingsprogramma heeft voortgebracht, te mogen presenteren (met een trotse Robert Schuwer aan haar zijde). Het is een slim en handig interactief model om docenten o.a. te helpen bij het kiezen van de juiste bron/acties bij (keuze en verantwoording van) de juiste leerdoelen/didactiek.

Ik kijk terug op een prachtige week, met dank aan de geweldige organisatie van Lieke Rensink en Kirsten Veelo.

Wheel of Insight, Acceleration Plan Educational innovation with ICT