Vlieg in toiletpot

Toplecture over nuggets in het leerproces! (?)

Nudgets en nuggets

Op woensdagmiddag 25 mei verzorgt e-learning expert Marie Louise Kok een online lecture over (haar visie op-) microlearning, nudges (‘duwtje’) en nuggets (kleine leereenheid) in het (online-) leerproces. Jij mag erbij zijn! Ik heb deze lecture in april mogen bijwonen en heb anderhalf uur aan haar lippen gehangen, wat een inspirerend verhaal vol ervaringen uit de ‘echte praktijk’! Het is zo verfrissend voor ‘ons onderwijsmensen’ om ook inspiratie op te halen bij experts die juist niet in het onderwijs werken.

Het is misschien wel een contradictio in terminus, een hoorcollege van 1,5 uur over ‘de nugget’, de kleinste leereenheid die de lerende precies op tijd iets leert, en ‘nudges’ om hen over een dipje te duwen. In de visie van Marie Louise is dat precies wat microlearning moet doen! Dat maakt het heel interessant voor ons omdat dit juist buiten het vaste stramien van een cursus of leermanagementsysteem plaatsvindt, precies op het moment dat er een dip in het leren te verwachten valt.

Marie Louise geeft in haar lecture bijvoorbeeld een krachtig beeld hoe zij onderzoekt bij bedrijven wat de ‘vraag achter de vraag‘ is. Zo vertelt ze dat ze een keer een opdracht kreeg om een serie animaties te maken, maar tijdens haar onderzoek bleek dit absoluut niet de optimale vorm van leren voor de doelgroep. Ik realiseerde mij dat wij dat in het onderwijs niet altijd doen, we ontwikkelen vaak cursussen op basis van onze eigen ideeën zonder deze goed te testen op onze doelgroep, de student.

Aanmelden – Omdat de 30 aanwezige collega’s in april zo genoten hebben van de boeiende lecture van Marie Louise, hebben we haar gevraagd om deze opnieuw op de online miniconferentie van de ‘Xerte gebruikersdag’ te verzorgen. Alle onderwijscollega’s met interesse mogen zich hier kosteloos aanmelden voor deze miniconferentie. Dat wil je echt niet missen!

Inspirerende sprekers van ‘buiten het onderwijs’ – Afgelopen jaren hebben we bij ROC van Amsterdam-Flevoland regelmatig van dit soort inspirerende sprekers gevraagd om een hoorcollege te verzorgen. Zoals Carlijn Postma (Binge marketing – Binge leren), Frans Wijngaarden (Eigenaarschap ontwikkelen), Jitske Kramer etc. Binnenkort hebben we Jim Stolze op bezoek die ons meeneemt in de ‘digitale transformatie’.