Surf Onderwijsaward 2021

En de SURF Onderwijsaward 2021 gaat naar…

Pascal Koole

Pascal Koole is senior adviseur onderwijsvernieuwing bij het ROC van Amsterdam-Flevoland. Als projectmanager werkt ze met een groot team van i-coaches aan de professionalisering van docenten. Ze is één van de initiators van het landelijke project Bruggen bouwen, dat de inzet van i-coaches in het mbo stimuleert als een effectieve manier om docenten te ondersteunen bij hun onderwijsonderwerp. Mede dankzij haar zijn de i-coaches inmiddels een begrip in het Nederlands mbo.

Pascal is een vrouw met een missie. Ze vindt dat de kosten voor leermiddelen zo laag mogelijk moeten zijn en bij voorkeur gratis, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Onder het motto ‘delen is het nieuwe hebben’ stimuleert zij samenwerking op het gebied van open leermiddelen, zowel binnen de mbo-sector als tussen mbo, hbo en wo. Pascal maakt deel uit van Regie op leermiddelen, een onderdeel van het programma ‘Doorpakken op Digitalisering’. Ze motiveert mensen om over de muren van de school heen te kijken en samen te werken aan open leermiddelen. Zo is het aan haar te danken dat de open source tool Xerte voor het ontwikkelen van open leermiddelen inmiddels breed wordt gebruikt in het mbo. Ook wist ze aan bestuurders de uitspraak te ontlokken dat leermiddelen die met publiek geld worden ontwikkeld, open beschikbaar moeten zijn.

Dit zeggen collega’s over Pascal Koole

‘Pascal is innovatief, bevlogen, resultaatgericht, opgewekt, met een vriendelijke lach en altijd bereid ergens te helpen. Ze durft lastige gesprekken te voeren om zaken voor elkaar te krijgen. Als iets haar te lang duurt, organiseert ze het zelf wel even. Pascal heeft een sterk verbindende en initiërende rol op landelijk niveau en ze weet goed waar ze het over heeft. Niet voor niets wordt haar aanpak voor docentprofessionalisering door steeds meer instellingen overgenomen.’

Dit zegt de jury over Pascal Koole

‘Met tomeloze energie zet Pascal zich in voor de verbetering van het onderwijs met behulp van open leermiddelen. Ze is bij uitstek een verbinder, die zich zowel lokaal als landelijk hard maakt voor docentprofessionalisering. Pascal vindt dat iedereen altijd en overal de kans zou moeten krijgen om te leren wat hij of zij wil, op de manier waarop hij of zij het wil. Dat technologie docenten in staat stelt om lerenden daarin te ondersteunen, vervult haar elke dag opnieuw met een bewonderenswaardige dosis strijdlust en enthousiasme.’ https://www.surf.nl/winnaars-surf-onderwijsawards-2021

The A-Team