Collega Tour ICTO vs i-coach

YESSSS! Ik zit in Collega Tour! Tijdens de Onderwijsdagen 2021 ben ik uitgenodigd door Peter Dekker en Judith Vennix om ‘op de stoel’ plaats te nemen en e.e.a. te vertellen over het project ‘i-coaches’ dat wij langs de zes succesfactoren van het programma Bruggen Bouwen uitvoeren bij ROC van Amsterdam-Flevoland! Echt cool, zin in!

Van editie 2019 naar nu – Tijdens de Onderwijsdagen in 2019 verzorgden Ronald Spruit (Avans Hogeschool) en zijn team een mooie presentatie over ICTO-coaches en Leo Bakker en ik presenteerden o.a. ‘De zes rollen van de i-coach’. Ook daar al ontmoetten we elkaar en vertelde Ronald dat hij dit een mooie basis vond om ook voor de ICTO-coach tot een ‘rolverdeling’ te komen. We zijn in 2020 gestart met 5 succesvolle ‘Peergangen’ (leergangen) voor de mbo-i-coaches waarin zij aan die rollen werken, een mooi voorbeeld van iets waar nu ook vanuit de ICTO’s behoefte aan is.

Ronald Spruit, OWD 2019

2021 Inspiratie!- We zijn inmiddels twee jaar verder en hebben meer ervaring en ‘lessons learned’ om te delen. We hebben gemerkt dat het enorm de moeite waard is om uit te wisselen tussen het middelbaar en het hoger beroepsonderwijs nu i-coaches en ICTO-coaches in de meeste instellingen een begrip zijn geworden. Hoe kun je er nu voor zorgen dat deze aanjagers en ondersteuners hun werk goed kunnen doen, dat de professionalisering van docenten op Blended Leren echt een boost krijgt en hoe koppel je dit aan de onderwijskundige doelen van de teams zelf? Hoe zorg je voor een bottom-up energie? Wat is eigenlijk een krachtig profiel en hoe zorg je voor een centrale aanpak in een decentrale organisatie?

Collega Tour – Judith, Peter en ik hebben afgesproken dat we niet alleen tijdens de OWD maar ook daarna letterlijk en fysiek op ‘Collega Tour’ gaan. Zo komen zij allebei een week later met een stuk of 10, 15 collega’s uit het hoger onderwijs bij ons op bezoek in College Airport om letterlijk kennis te maken met de wereld van het mbo – ongeveer de helft van de studenten in het ho komt nu eenmaal uit het mbo en we hebben dus letterlijk dezelfde studenten in huis – super interessant om elkaars wereld nog beter te leren kennen!