Training Flitsbezoek in het mbo (?)

<figure class="wp-block-audio coblocks-animate" data-coblocks-animation="slideInLeft"><audio controls src="https://pascalkoole.nl/wp-content/uploads/2022/06/Blog_Flitsbezoeken.mp3"></audio></figure>

Afgelopen vrijdag hebben we de tweede sessie van de training ‘Procesbegeleider Flitsbezoeken’ gedaan met trainer/coach/beeldcoach Kirsten Lyklama. Nou denk je misschien ‘Een training? Hoezo is dat nodig om met Flitsbezoeken te beginnen?’. Maar we zijn er zeker achter gekomen dat het bij de meeste opleidingsteams verstandig is om dit toch echt even goed te begeleiden. Wat leer je allemaal in zo’n training?

Je observeert met je eigen bril – De eerste sessie hebben we zelf o.a. geoefend met Flitsbezoeken (korte lesobservatie van max. 5 minuten) door samen naar korte opnames van lesmomenten te kijken. Door goed naar de opname te kijken en de Flitskaart (hulpkaart) erbij te gebruiken zie je eigenlijk ontzettend veel. Daarna bespraken we in tweetallen wat allemaal is opgevallen en het is grappig om te merken dat je elk met een eigen perspectief kijkt. Zo let de een vooral op de studenten en de mate van betrokkenheid, de ander let meer op de inrichting van de ruimte en de didactiek terwijl een derde zich juist verplaatst in de docent zelf en wat hij wil, voelt, doet in de interactie bijvoorbeeld. Dit is natuurlijk van invloed op de (waarderende-) reflectieve vraag die je formuleert voor het gesprekje met de collega die je hebt bezocht.

Eigen leerwensen – De leerwensen van de deelnemers vormden vanzelfsprekend de rode draad in de training. De deelnemers die al Flitsbezoeken hadden uitgevoerd wilden vooral wat dieper ingaan op het formuleren van de reflectieve vraag (hoe pak je dat aan, waar moet je rekening mee houden?) en het doel van het gesprek scherper stellen (wie gaat er vooral leren van het gesprek? De collega die bezocht werd of degene die het Flitsbezoek uitvoerde? Of allebei?). De deelnemers die zich nog in het oriëntatiestadium bevonden wilden vooral weten hoe ze de methodiek konden introduceren in hun college, in beleid opnemen, een beginnetje maken. Een deelnemer vertelde dat een collega nogal cynisch reageerde op het idee; ‘als je maar 5 minuten binnen bent en je stelt daarna alleen een reflectieve vraag, wat levert dit dan voor kwaliteit op?’. Goed om hier ook rekening mee te houden, de methodiek is meer gericht op het creëren van een transparante leercultuur en informeel leren door het echt eens met elkaar over onderwijs te hebben. Niet als concurrent of vervanger van het traditionele ‘lesbezoek’ van een volledig lesuur. Overigens bedachten we met elkaar hoe waardevol het zou kunnen zijn voor kersverse zij-instromers (PDG-deelnemers) om Flitsbezoeken te mogen uitvoeren bij de meer ervaren collega’s (dat had mij destijds in ieder geval enorm geholpen!).

Eerste ervaringen – Sofie vertelt in deze opname iets over haar eerste ervaringen (sorry voor de geluidskwaliteit, we zaten in Amsterdam Centrum en daar bruist het altijd hahaha):

Sofie Heemskerk
Sofie Heemskerk, ander voorbeeld

Twee sessies – De training bestaat uit twee sessies van ongeveer 2,5 uur en het fijne daarvan is dat men tussen de twee sessies ervaring op kan doen. We hadden drie weken tussen de twee sessies en dat werkte goed. In de tweede sessie konden we de diepte in met de ervaringen en hebben we een outline van een implementatietraject besproken. De volledige theorie van deze methodiek kun je lezen in dit miniboekje.

Kirsten Lyklama, nogmaals bedankt voor jouw begeleiding, inspiratie, ervaring!

Flitskaart
Hulpkaart bij Flitsbezoeken tijdens de lesobservatie
Hulpkaart bij Flitsbezoeken: het reflectieve gesprek