Lucia van Croonenburg

Hee mbo-student, wat heb je nodig?

Als Dienst ICT van een grote mbo-instelling spreken we dagelijks met docenten, managers en andere collega’s in de organisatie om af te stemmen wat nodig is en hoe wij kunnen ondersteunen. Onze belangrijkste klant, de student, spreken we wat minder vaak. Maar vanmiddag hadden René (van den Berg, directeur Dienst ICT) en ik het genoegen om in het bestuursgebouw op bezoek te mogen bij onze Centrale Studentenraad.

Nadat Reinout, Robin, Samuel, Lucia en Ryan ons vertelden over hun studies en prachtige sportieve en muzikale hobby’s zijn we in gesprek gegaan over onze hamvraag: Als we kijken naar de digitale systemen, digitale leer-werkomgeving op onze school etc. wat is dan in jullie ogen belangrijk om op in te zetten? Hoe kan ict bijdragen aan jullie studiesucces, ondersteunend zijn aan jullie dagelijkse praktijk hier op school?

De laptop is noodzakelijk – Erg mooi vond ik het eerste antwoord dat recht uit het hart van Reinout kwam: help studenten die zich geen laptop kunnen veroorloven! En later in het gesprek bleek hij ook een duidelijke mening te hebben over de kosten van boeken en of dat niet wat minder kan. Lovend waren de studenten over ons nieuwe Portaal voor Talent waarin alle apps en digitale materialen die studenten nodig hebben op 1 plek bij elkaar staan en lekker makkelijk doorverbinden naar alles wat je nodig hebt, helder en overzichtelijk is.

Zoeken naar je opdrachten – Een doorn in het oog is als docenten geen heldere afspraken onderling maken over de communicatie met studenten, het digitaal presenteren van planningen en lesstof en bovenal de zelfde manier van het inleveren van opdrachten. Ook het niet lezen van mails door docenten en studenten werd aangehaald, waarbij de studenten vooral aangaven hoe belangrijk het is dat docenten aan het begin van het jaar /de opleiding goede afspraken maken met studenten over de communicatie en waar alles te vinden is. Het zoeken naar documenten in meerdere Teams-omgevingen en kanalen kost veel tijd en irritatie, zeker als er niet opgeschoond en gestructureerd wordt.

Canvas LMS – In het gesprek kwamen een aantal onderwerpen naar voren die we inmiddels aan het oplossen zijn, of waar aanbestedingen voor oplossingen lopende zijn. Zoals het nog inzichtelijker maken van rooster en resultaten en een BPV dashboard waardoor de communicatie tussen school en BPV, stage uren etc. eenvoudiger wordt. Erg gaaf om te horen dat ons nieuwe LMS Canvas heel hoog gewaardeerd wordt in de opleidingen die dit al gebruiken, lovende woorden over het overzicht, de agenda, de helderheid van alle vakken etc. En een kleine kanttekening dat 1 docent nog niet met Canvas werkt waardoor er voor dat vak juist geen reminders, opdrachten en informatie binnenkomt:-).

Doe er wat aan! – Verreweg het belangrijkste aandachtspunt dat we meenemen uit dit gesprek is COMMUNICATIE. Aan veel van de problemen die genoemd worden ligt niet de techniek ten grondslag, maar vooral het gebruik, gebrek aan informatie, kennis, afspraken. Onze gezamenlijke conclusie is dat het echt de moeite waard is om dit vraagstuk breder te onderzoeken en bijvoorbeeld tot een top drie van speerpunten te komen voor het komende jaar. Wordt absoluut vervolgd, met grote dank aan onze studentenraad!