Wat wil je weten over Xerte?

Op 25 mei verzorgen Erik Hulsken (Windesheim) Mathijs Doets (Erasmus MC) en ik een presentatie over de Open Source auteurstool Xerte. Bij aanmelden konden de deelnemers ook een vraag stellen om te behandelen. Maar nu er zo’n 100 aanmeldingen en aardig wat vragen binnen zijn is het handig om een groot deel van de vragen alvast te behandelen anders redden we het nooit in een uurtje.

  1. Kun je als docent ook resultaten en learning analytics uit Xerte zien van studenten?

Als je een Xerte leerobject in een LMS plaatst (Moodle, Canvas, Blackboard, It’s Learning etc) op een bepaalde manier ingesteld is dan kun je de resultaten van de studenten terugzien. Je kunt ook werken met een zgn. dashboard waarmee je hele uitgebreide learning analytics kunt uitvoeren. Omdat beide gekoppeld zijn binnen de infrastructuur van de school, is dit AVG-proof uit te voeren. Als je de leerobjecten ‘los’ gebruikt (zonder inloggen) kunnen alleen de studenten zelf hun score zien. In veel gevallen is dit prima, het materiaal dient dan om de stof zelfstandig te leren en te oefenen. Er is altijd een resultatenpagina die de student zelf kan downloaden en eventueel inleveren.

2. Op welke manieren kun je de leerobjecten die je maakt met Xerte, koppelen in een platform of LMS?

Dat kan op heel veel manieren, alle standaarden worden ondersteund. Je kunt werken met een link, embedden met embedcode, een kopie integreren als SCORM pakket. Ook LTI en xApi behoren tot de mogelijkheden. Xertes kunnen gekoppeld worden met/in elk platform/|LMS/website dat moderne koppelingen accepteert. Dit maakt het overstappen van het ene LMS naar de volgende veel eenvoudiger. Hetzelfde leerobject kan ook in verschillende LMS-en gekoppeld worden waardoor content creëren tussen scholen en/of met bedrijven veel eenvoudiger wordt.

3. Kun je ook video, interactieve video, 360 graden video etc in Xerte gebruiken?

Xerte blinkt uit in het werken met allerlei multimedia toepassingen. Waar je wel op moet letten is de opslag van zware video’s, dat kun je beter op een streaming platform doen zodat je de video via de link in Xerte opneemt. Je kunt in Xerte je video op veel manieren verrijken en interactief maken. Je kunt zelfs werken met hotspot-connectoren en escaperooms maken.

4. Kun je toetsen maken met automatische feedback?

Xerte biedt enorm veel werkvormen en vraagsoorten om met kennis te oefenen en deze ook (formatief-) te toetsen. Je kunt per vraag en antwoord automatisch feedback genereren voor de student. Xerte is vooral bedoeld om te oefenen, het is geen volledig toetssysteem zoals een LMS meestal wel biedt.

5. Kun je ook in andere talen werken?

Er zijn veel taalpakketten beschikbaar voor Xerte.

6. Wat is het verschil tussen Xerte en andere auteurstools zoals Articulate Storyline en Rise?

Xerte is echt een ander soort product dan auteurstools die door commerciële aanbieders worden geboden. Xerte is een open source auteurstool die door een Internationale community wordt onderhouden. Het is een sterke community waarin Vlaanderen en universiteiten in de UK nauw met Nederland samenwerken. Iedereen mag en kan nieuwe functionaliteiten en producten ontwikkelen en als die goed getest zijn, komen ze gratis beschikbaar voor iedereen in de community. Lees hier een uitgebreid artikel waarin Xerte met Articulate vergeleken wordt door De Leertechnoloog.

7. Kan ik als particuliere gebruiker ook met Xerte werken? Is het moeilijk?

Iedereen kan Xerte downloaden op zijn eigen (van buiten toegankelijke-) server, maar zonder ict-kennis is dit niet echt aan te bevelen. In onze ervaring moeten gebruikers wel een beetje handig zijn, het is vergelijkbaar met het werken met WordPress bijvoorbeeld. Het fijnst is het als je organisatie een eigen gebruikersomgeving met templates inricht, zodat alle slides goed werken, er een mooie congruente huisstijl is en ondersteuning vanuit een dienst ICT. Bijna alle wo, hbo en mbo instellingen zijn aangesloten bij SURF, zij bieden ook de koppeling aan via Surf Conext. Het bedrijf DLearning helpt de meeste scholen bij de eerste installatie en inrichting op weg. Advies: Als je met een groep collega’s met xerte zou willen gaan werken, ga dan in gesprek met je Dienst ICT en/of je Dienst Onderwijsvernieuwing/Innovatie.

8. Kun je ook persoonlijke (adaptieve-) leerpaden bouwen met Xerte?

Ja dat kan, een aantal scholen werkt hier al mee. Afhankelijk van antwoorden of score krijgen studenten dan een eigen leerpad ‘voorgeschoteld’. Op 25 mei direct na de presentatie vertelt om 12 uur een docent hier meer over.

9. Kun je Xertes ook delen, uitwisselen, eenvoudig aanpassen?

Het grote voordeel is dat je met Xerte webpagina’s maakt die je op allerlei manieren kunt verspreiden, in alle platforms kunt gebruiken en dus eenvoudig over de hele wereld kunt delen. Kijk maar eens op deze pagina met leerobjecten van docenten. Als scholen willen samenwerken, kun je de leerobjecten ook van elkaar downloaden en hergebruiken. En dus ook aanpassen en omzetten in de eigen huisstijl als de maker daar toestemming voor heeft gegeven. Het grote voordeel van webpagina’s is dat je heel eenvoudig een aanpassing kunt doen en dat die aanpassing dus direct overal bijgewerkt is (niet in eventuele kopietjes natuurlijk:-)). Dat is een groot voordeel ten opzichte van PDF of iets direct in een LMS bouwen. Aanpassen kan alleen als je een gebruikersomgeving hebt.

10. Hoe verhoudt zich Xerte tot Office 365 producten?

Office 365 kennen we natuurlijk allemaal van o.a. MS Teams, Powerpoint, Word, Sway etc. Je zou Xerte kunnen zien als een waardevolle aanvulling of zelfs bekrachtiger van het werken met MS. Of Power BI de data uit Xerte kan uitlezen weet ik niet.

  1. Structuur bieden – Veel mensen missen in MS Teams een stukje ‘modulestructuur’, een manier om op een mooie en krachtige manier een module vorm te geven of een stuk kennisbasis of opdracht te koppelen. Je kunt Xertes heel mooi inbedden in MS Teams.
  2. Interactie met automatische feedback – Met xerte kun je microlearnings maken waarin studenten meteen feedback krijgen op hun antwoorden. Bekijk bijvoorbeeld deze microlearning.
  3. Meteen een webpagina – Een Xerte is meteen bij publiceren een webpagina, net als een miniwebsite. Dit betekend dat je Xertes makkelijk kunt versturen naar ouders, bedrijven, leerlingen etc. De leerobjecten blijven beschikbaar als studenten de school verlaten hebben. Groot voordeel is dat als je ooit iets verandert in je xerte object, dit overal meteen aangepast is in alle ‘versies’. Iedereen heeft dus altijd de actuele informatie.