Flitsbezoek in het mbo

Het organiseren en ondersteunen van informeel leren helpt docenten in hun leer- en ontwikkelproces. Maar hoe doe je dat? De Kennisrotonde geeft in dit artikel aan dat met name organisaties die minder hiërarchisch zijn ingericht, informeel leren stimuleren. In dat kader kun je je afvragen of het ouderwetse formele ‘lesbezoek’ van een leidinggevende bij een docent nog wel passend is in een cultuur waarin iedereen, altijd met elkaar en van elkaar kan en wil leren.

De kracht van informeel leren – Docenten kunnen vooral goed van elkaar leren als ze ook echt bij elkaar in de les komen. Bijvoorbeeld samen een les voorbereiden en samen lesgeven, of even bij elkaar binnenwandelen om de ander ‘in actie’ te zien. Elkaar vragen stellen, feedback geven, samen experimenteren en in gesprek gaan met studenten. Informeel leren draagt in de ogen van docenten zelf bij aan verwerving van vakkennis, verbetering van pedagogische kennis en vaardigheden en ontwikkeling van professionele identiteit.

Hoe kunnen we dat organiseren? – Toen een manager mij vorige week vroeg of ik een formulier of effectieve methodiek kende om docenten te ondersteunen bij onderlinge lesbezoeken, moest ik meteen weer denken aan de methodiek ‘Flitsbezoeken in het mbo’, een spinoff van de ’three-minute-classroom-walkthrough’ uit het primair onderwijs. Toen ik de manager hierover vertelde werd hij ook enthousiast en dus ben ik alle informatie en video’s uit 2018 weer bij elkaar gaan zoeken.

Mooi nieuw miniboekje! – Het resultaat is dit (al zeg ik het zelf-) prachtige miniboekje dat je als basis voor een training kunt gebruiken.

Miniboekje ‘Flitsbezoek in het mbo’

Ik heb dit meteen maar gecombineerd met een deel van de vragen uit de app ‘Bekwaam als Leraar’ van o.a. Marco Snoek (HvA).

Heel toevallig werd ik gisteren ook gemaild door een externe collega die mij vroeg naar de training omdat ze mijn blog uit 2018 had gelezen. Het miniboekje wordt dit keer onder mijn vingers vandaan getrokken, hahaha. Veel plezier er weer mee en laat nog eens weten hoe het bevalt om Flitsbezoeken te organiseren!