woordweb

Video in het onderwijsontwerp

Afgelopen vrijdag mocht ik samen met mijn collega Rik Burger de Miniconferentie Video afsluiten met een presentatie over de vele manieren waarop je video kunt inzetten in het onderwijsontwerp. Bij deze een indruk van de presentatie.

Kwaliteit van video – De hele ochtend waren er workshops over het maken, bewerken en scripten van video, video-opdrachten en animaties. Om de boel eerst maar eens te relativeren begon ik met een terugblik op mijn eigen ‘videografie’ met echt de allerbelabberdste kwaliteit video’s, waarvan sommigen toch 6000 views hebben gekregen op Youtube. Ik vind eigenlijk dat we het woord ‘video’ niet zouden moeten benaderen als 1 ding dat altijd van geweldige kwaliteit zou moeten zijn om te mogen publiceren. Video’s kunnen soms gewoon een functioneel nut hebben zonder Titanic muziek en galajurk. Zouden we niet een kwaliteitsindeling kunnen maken zoals ‘functioneel’, ‘professioneel’ en ‘commercieel’? (ik zal navragen bij Zac Woolfitt of zoiets bestaat). Ik heb de standaard in elk geval een stuk omlaag gebracht in de hoop dat collega’s zich niet laten ontmoedigen als zij hun eerste video’s gaan maken?.

Inzet video in je onderwijsontwerp – Een heel bekende en praktische indeling van video’s vind ik die van InHolland (Stap 1: Voorkennis activeren, stap 2: Actieve kennisverwerving, stap 3: effectieve kennisverwerving, stap 4: Kennis productief maken, Stap 5 Reflectie op leeropbrengsten). Deze wordt door InHolland zeer grondig toegelicht op hun site dus die heb ik verder niet behandeld.

Wittekst als spatie

Wittekst als spatie

Drie verschillende indelingen – We hebben eerst gekeken naar typerende ‘use cases’ waar je video voor kunt inzetten in het mbo-onderwijs. Ik ben daarvoor uitgegaan van ongeveer dezelfde use cases als ik heb beschreven in het miniboekje ‘Microlearning’. De tweede indeling die ik heb toegelicht is die van Mosher en Gottfredson, de welbekende ‘5 Moments of Need’. Deze indeling is vooral heel interessant bij beroepsvaardigheden en taken. Voor de derde indeling heb ik gekozen voor een indeling op basis van video’s die je in een online omgeving zoals onze nieuwe LMS Canvas kunt opnemen in je (online-) cursus ontwerp. Ook al zit er wat overlap tussen de drie indelingen, het biedt toch veel inzicht om op deze verschillende manieren te kijken naar het DOEL dat je beoogt met je video. Ik heb daar verschillende voorbeelden van gegeven.

Indeling LMS
Mogelijkheden inzet video in een online course in een LMS (bijv. Canvas)

Interactieve video – Ralf (Hillebrand) had het vrijdagochtend in zijn aftrap keynote al uitgebreid aangehaald; een interactieve video kan zoveel meer betekenen voor het leerproces dan alleen een video! De volgende stap in onze presentatie was dan ook om de deelnemers een interactieve video te laten ervaren. Mijn collega Martijn de Winter had een mooi voorbeeld gemaakt dat iedereen zelf binnen 2 minuten kon maken. Door iedereen zelf de tijd te geven om de opdrachten te maken konden zij echt goed ervaren wat het verschil is met een video die niet interactief is. Reacties: ‘Dit is veel activerender’, ‘Helpt echt om de aandacht erbij te houden’, ‘Eigen tempo, herhaling’, ‘Kan saai zijn als het niveau niet aansluit’ en ‘Ik kom nu niet weg met net doen alsof ik oplet’.

Microlearning – vanuit de interactieve video was de brug naar ‘video als vorm van microlearning, video als onderdeel van microlearning’ snel gemaakt. Na het bespreken van het begrip en vormen van microlearning kon ik een aantal mooie voorbeelden van collega’s laten zien en nog net vertellen dat we komend jaar willen inzetten op het landelijk maken en hergebruiken van video en microlearning. Het was een informatiedicht uurtje maar wel een geslaagde afronding van een ‘ochtend vol video’. Dank wederom Rik voor al je hulp, het ‘runnen’ van de reacties in de chat en de goed georganiseerde interactiviteiten!