Hoe houden we onze studenten erbij?

Het is een van de vragen die op het moment veel gesteld worden. Hoe houden we onze studenten ‘bij de les’, betrokken bij school en studie, nu we veel online doen? Er is natuurlijk veel wat we kunnen doen en gelukkig komen er regelmatig mooie tips en artikelen voorbij op LinkedIn (o.a. verslag webinar ‘binding’ etc). Om dit relevante vraagstuk van verschillende kanten te bekijken organiseren wij binnen ROC van Amsterdam|Flevoland een aantal webinars, workshops en experimenten. De serie heet ‘EduSpecials’ en valt binnen ons FastForward programma.

Hoe houd je ze bij je online lessen? – In de planning staat eerst een sessie met Wessel Peeters (o.a. Vernieuwenderwijs) op het niveau van de online synchrone lesactiviteiten. Wat kun je als docent doen en wat moet je misschien laten, om studenten meer betrokken te laten zijn bij jouw vak, onderwerp, les? Hoe kun je hen motiveren om echt mee te doen?

Hoe houden we de aandacht vast, ook buiten de lessen? – In sessie 2 en 3 gaan we heel bewust experimenteren met elementen uit de TV wereld en uit de Game-wereld, maar dan wel op kleine schaal. We zijn op zoek naar het laaghangende fruit, welke elementen die buiten school goed werken om onze studenten te boeien en motiveren, kunnen we op redelijk eenvoudige manier vertalen en inzetten in ons onderwijsontwerp? Natuurlijk binnen onze beroepscontext.

Eigenaarschap van je studenten stimuleren – Frans Wijngaarden zal ons eind november adviseren hoe we met kleine interventies het eigenaarschap van onze studenten kunnen vergroten.

Ik heb er enorm veel zin in en we houden je natuurlijk op de hoogte van onze bevindingen!