Miniboekjes blended ontwerpen

Inmiddels hebben we zoveel miniboekjes samengesteld om docenten te helpen met het ontwerpen van een blended lesmodule, het inpassen van microlearning in hun onderwijsprogramma en het inzetten van tools voor leeractiviteiten, dat een overzicht wel op zijn plaats is:-)

Blended learningIn het basisboekje krijg je als docent/ontwikkelaar een goed beeld van het zelf ontwerpen van- of werken met- een blended lesmodule in het beroepsonderwijs. Als basis nemen we het Playbook model van 2BLearning. In de vervolgstappen zie je hoe je bepaalde leeractiviteiten in je blend vorm zou kunnen geven.

Microlearning in het mboIn het tweede boekje gaan we lekker diep in op de inzet van microlearning in het lesprogramma. Microlearning kan enorm helpen om onze doelgroep leereenheden in kleinere stukjes aan te bieden. Er worden 5 use cases besproken en dat alleen al brengt je op nieuwe ideeen!

Het derde miniboekje wil je inspireren om meer variatie aan tebrengen in de opdrachten die je aan studenten geeft. Als docent kun je geneigd zijn om opdrachten te geven die in je eigen comfortzone liggen of die je zelf als lerende prettig zou vinden. We zijn ons te weinig bewust van de talenten en vaardigheden die onze studenten al bezitten en zouden daar mee op in kunnen springen. Keuzes bieden bijvoorbeeld!

De volgende twee miniboekjes laten zien hoe je met 1 tool/techniek alle leeractiviteiten in je blend kunt vormgeven. Niet dat je dat moet doen natuurlijk, dat is wel wat overkill. Maar voor studenten is het wel heel fijn en herkenbaar als een bepaalde werkvorm gedurende de opleiding regelmatig terugkomt, zeker als het een hele effectieve werkvorm is om mee te leren! We hebben het in dit geval over Mindmapping. Het ene boekje is bedoeld om studenten goed voor te bereiden op een ‘mindmap-opdracht’ en het andere boekje biedt de docent handvatten, inspiratie en voorbeelden (studentenboekjedocentenboekje)

Heel praktisch zijn de boekjes voor een aantal apps voor werkvormen, compleet met mbo-voorbeelden en tutorials. We gebruiken dit als huiswerk voorafgaand aan een workshop en als naslagwerk:

Het leuke is dat onze docenten niet alleen geinspireerd raken door de inhoud, maar ook door de vorm van de miniboekjes. Aardig wat docenten zijn inmiddels begonnen met het maken van lesmateriaal (voorbeeld kennismakingsdag door Marike Drexhage). Ook daar hebben we een (Xerte-) handleiding voor, maar die werkt alleen voor collega’s die werken bij ROC van Amsterdam |Flevoland!