Digitale studiedag? Yes!

Wat een die-hards, al die mbo-docenten die dag-in, dag-uit online onderwijs verzorgen zonder professionaliseringstraject of bewuste keuze om dit te doen. En dan nu ook nog de examineringsperikelen, studenten erbij proberen te houden en nadenken over hoe het vanaf september verder moet…

Bij ons in Amsterdam Zuid-Oost zit ook zo’n opleidingsteam vol kanjers, het team “Entree en Serviceberoepen”. Een prachtige doelgroep maar echt wel eentje met uitdagingen. Een tijdje geleden namen Sanne de Ruiter en Sander Dol contact op met de vraag of wij vanuit de Dienst ICT -team onderwijsvernieuwing – wilden meesparren over het organiseren van een ‘digitale studiedag’ voor de 40 docenten en ondersteuners. Natuurlijk! Uiteindelijk is hier een prachtige aanpak uitgekomen en wie weet kunnen we daar ook andere opleidingsteams mee inspireren.

Eerst bespraken we de ambities, kaders en wensen. Doel van de dag is in ieder geval om alle collega’s te helpen en te inspireren bij het online lesgeven. Hoe kun je dit interactiever aanpakken, hoe kun je de lessen beter indelen en voorbereiden, welke tools zijn eenvoudig en toch veelzijdig?  We wilden:

 • Geen overkill aan workshops die eigenlijk presentaties zijn. Docenten willen vooral iets leren dat ze meteen ook zelf leren gebruiken. Echte ervaringsworkshops dus, met didactische concrete voorbeelden, oefenen hoe je dat als docent doet en ervaren hoe dat werkt voor de student.
 • Een goed didactisch fundament met aandacht voor onderwijsontwerp, coaching op afstand en het motiveren van studenten om erbij te willen zijn.
 • Veel eigen keuzemogelijkheden en ruimte voor verschillen in digivaardigheid.
 • Iets concreet maken voor je eigen les van morgen.
 • Ruimte voor plezier, samen, energie.
 • Kwaliteit!!

Deze brainstorm resulteerde in een aantrekkelijke opzet.

De digitale studiedag!

9.00 uur ‘Inloop met virtuele koffie’ waarbij de manager en een collega het team meenemen in het thema ‘Digitaal Dromen’, de ontwikkelingsrichting voor het nieuwe schooljaar schetsen en natuurlijk iedereen meenemen in de opzet van de dag. Dan volgen de eerste drie interactieve presentaties (iedereen kiest een week van te voren aan welke 4 onderdelen hij/zij mee wil doen).

Om eerst een mooi pedagogisch/didactisch fundament te leggen is er keuze uit drie onderwerpen (30 min):

 • Blended learning, hoe maak je een eenvoudig online (her-) ontwerp van je lesmodule en hoe past microlearning en online lesgeven hierin?
 • Hoe motiveer je je studenten om erbij te blijven en actief mee te doen?
 • Coachen op afstand, hoe pak je dat aan in corona-tijd?

Na een pauze volgen de workshops. Omdat ‘activerend lesgeven met een stevige structuur’ het thema is, kozen we voor tools waar je veel verschillende leeractiviteiten mee kunt organiseren zoals Padlet, Forms, Flipgrid, One Note. De vijfde keuze is leren hoe je een instructievideo maakt door je PowerPoint in te spreken. De opzet van elke workshop is als volgt:

 1. Intro van de tool, didactische mogelijkheden en voorbeelden, oefenen vanuit docent- en vanuit studentperspectief, AVG (45 minuten)
 2. Deelnemers verlaten de groep en gaan zelf een lesactiviteit maken. Zij oefenen die online op andere deelnemers. De trainer blijft in de call voor vragen, hulp en advies (45 minuten)
 3. Terugkoppeling van de uitgewerkte activiteiten, evaluatie en vooruitblik (20 min)

In de middag, na de lunch, zijn er dezelfde 5 workshops. Daarna een energizer en tot slot nogmaals de drie interactieve presentaties. Zo kan elke docent 4 aan onderdelen meedoen en gaat met veel meer bagage en inspiratie de volgende online lessen in. Het team Onderwijsvernieuwing van Dienst ICT heeft zin in deze dag ‘Digitaal dromen’ met onze collega’s!