Studenten rocvaf

Geen toets? Wat dan?

Deze tijd zet van alles op zijn kop, ‘zo doen we dat altijd’ werkt niet meer. Met name de ‘ouderwetse kennistoets’ levert online (op afstand) uitdagingen op, die min of meer opgelost kunnen worden, zij het met nogal wat kunst en vliegwerk. Wat willen we eigenlijk meten? Wat moeten ze weten? Kan dat ook op een andere manier aangetoond worden?

Dat blijkt voor veel situaties best mogelijk, een toets afnemen is geen wettelijke verplichting en zeker in het mbo is er ruimte om kennis en vaardigheden van studenten op andere manieren aan te tonen. Zou het ook mogelijk zijn dat verschillende studenten leerdoelen op verschillende manieren aantonen? Dat de ene groep liever een analyse maakt en de volgende groep liever een animatie produceert waaruit hun kennis blijkt? Of een mindmap? Een stappenplan schrijft voor een procedure?

Afgelopen donderdag hebben we een workshop georganiseerd die ‘variatie in opdrachtvorm’ heet. Docenten lazen ter voorbereiding dit boekje en namen een leerdoel mee uit hun eigen vakgebied/praktijk. Samen hebben we onderzocht welke alternatieven er zijn voor de opdracht die zij gewend zijn om te geven aan studenten (ter oefening of ter afronding). We hebben als basis de theorie van professor R. J. Sternberg genomen (successful intelligence) die ons leert dat het belangrijk is om niet alleen ‘schoolse’ vaardigheden te toetsen, maar ook praktische en creatieve intelligentie.

De workshop besloeg slechts een uurtje en het doel was vooral elkaar op ideeen brengen. Docent A. gaat in periode vier aan de slag met het leerdoel ‘Een effectieve vergadering kunnen opzetten en uitvoeren’. Tips die de docent van andere deelnemers kreeg om te verwerken in opdrachten zijn o.a. ‘maak een ideaal vergaderplan met alle rollen die de mensen innemen’, ‘schrijf een liedje/gedicht/betoog over hoe iedereen een vergadering ervaart’, ‘pitch hoe de ideale vergadering zou moeten zijn’, ‘beluister/bekijk een vergadering en analyseer/bespreek na’.

‘De student kan een product verkopen’ leverde de suggestie op om ‘een bestaande verkooptechniek (van een bedrijf-) te verbeteren’ of een ‘verkoopexpert te interviewen om tips te krijgen’. ‘Het organiseren van een personeelsfeest’ leverde o.a. de opdracht op om een feest op zoveel mogelijk fronten te laten mislukken. Dit leerdoel leverde zoveel verschillende opdrachtvormen op dat de docent zijn studenten nu keuzes kan geven of de helft van de klas als team samen kan laten werken aan 1 (virtueel, ideaal of toekomstig?) bedrijfsfeest.

Natuurlijk zijn we er nog niet met het verzamelen van ideeen, maar de deelnemende docenten gaven allen aan dat ze inspiratie hebben opgedaan om meerdere ‘intelligenties’ de ruimte te gaan bieden in hun opdrachten. Voor bepaalde studenten kan het zelfs motiverend zijn als ze kunnen kiezen welke opdracht het best bij hen past (op dit moment). Over een paar weken treffen we elkaar (hopenlijk-) weer om te bespreken hoe dit in de praktijk heeft uitgewerkt.