“Being creative is scary and most people are cowards”

Cadeautjes van LinkedIn

Soms krijg je zomaar onverwachts een cadeautje in de schoot geworpen. Van de week was het zo’n feest, ik was druk aan het puzzelen op een module over gevarieerde opdrachten inzetten om studenten te motiveren. Een paar jaar geleden ‘ontdekte’ ik Dr. Robert Sternberg en zijn prachtige theorie over ‘(teaching for-) Succesful intelligenceen ik vind zijn pleidooi om in het onderwijs veel meer aandacht en waardering te besteden aan praktische en creatieve vaardigheden heel aansprekend. Echt een mooie theoretische basis voor het mbo om meer variatie te brengen in de manier van onderwijs verzorgen, oefenen en toetsen. Ik viel dus wel even van de bank af van verbazing over een post van Thijmen Sprakel, die doodleuk meldde dat hij net een interview met dr. Sternberg heeft afgenomen. ‘Wat!? Hoe krijgt hij dat voor elkaar?’ dacht ik nog maar het was echt waar, de opname is van 21 februari 2020. Ik zag ook dat het een gesprek van een uur was en besloot om daar op mijn vrije dag eens goed voor te gaan zitten. Vandaag dus heerlijk genoten, Thijmen dank voor je mooie vragen en voorzetjes!

Thijmen Sprakel interviewt dr. Sternberg (bofkont!)

Thijmen Sprakel interviewt hem in deze opname op afstand. Het is een inspirerend en open gesprek waarin ook president Trump en de Amerikaanse politiek het regelmatig te verduren krijgen?. Dr. Sternberg schetst een beeld van de ontwikkelingen in het onderwijs vanaf 1960 en de extreme schommelingen tussen een focus van het onderwijs op OF vaardigheden OF op feitenkennis. “You can’t think without something to think with, you need knowledge to think”. Hij waarschuwt ook voor het idee dat kennis altijd vooraf moet gaan aan vaardigheden, het is beter om ze te combineren en leerlingen zelf te ‘leren te denken’.

Het voordeel van hoger opgeleide ouders wordt in het onderwijs vergroot

Hij besteedt in het gesprek veel aandacht aan de verschillen tussen kinderen die opgroeien in een ‘academisch geschoold wit’ gezin en kinderen die opgroeien in een heel andere omgeving (minority families). Als een kind meer moet vechten voor het bestaan, dan ontwikkelt het vaak meer creatieve skills die wellicht zelfs belangrijker zijn in het ‘echte’ leven. Zo noemt hij als voorbeeld de buitengewone navigatie skills van Eskimokinderen. Kinderen uit ‘minderhedengezinnen’ worden vaak anders benaderd en voelen zich daardoor minder. Ze worden vaak getoetst op een manier die dat ook aantoont waardoor een neerwaartse spiraal kan ontstaan. Thijmen bespreekt met dr. Sternberg zijn theorie en vraagt om tips hoe wij hier in ons Nederlandse onderwijs rekening mee kunnen houden. Hij benadrukt vooral het belang van leren ‘navigeren in het leven’. Docenten zouden niet alleen aandacht moeten hebben voor ‘knowledge’ maar ook voor ‘creativity’ en ‘wisdom’, maar dit is niet altijd even eenvoudig te meten. Mooi ook dat ‘opa Sternberg’ aandacht besteedt aan het belang van ‘rekening houden met anderen en kinderen leren hoe hun acties effect hebben op de omgeving’. Het curriculum van scholen wordt te vaak gebaseerd op toetsmomenten en dus wordt het dagelijks onderwijs vooral gericht op het scoren van toetsen, terwijl zaken als conflicthantering en waarden veel belangrijker zijn in het leven. Creativiteit wordt in het beantwoorden van toetsvragen helaas meestal niet gewaardeerd?. Het proces en de redenering van het antwoord is veel interessanter dan het antwoord zelf.

Theorie onbekend

21e eeuwse vaardigheden zijn heel bekend terwijl bijna niemand in mijn omgeving ooit gehoord heeft over dr. Sternberg en zijn zorgvuldig wetenschappelijk onderbouwde werk. Thijmen heeft hier blijkbaar ook ‘last van’ en vraagt zich hardop af of dr. Sternberg zich niet wat vaker op social media zou moeten roeren om zijn theorieën onder de aandacht te brengen. Heel grappig dat dr. Sternberg aan het eind van het gesprek aangeeft zich komende jaren veel meer in te gaan zetten om zijn onderzoek en werk toegankelijker te maken via websites en social media, tot nu toe inderdaad niet zijn sterke punt: ‘I have to creatively define myself’.

Nog een paar quotes als losse toegiften:

“You have to be willing to stand up to people who are going to oppose you”

“You have to be willing to defy yourself and to defy the crowd”

“Knowledge without thinking skills is useless”