HBO ICTO meets MBO i-coach!

Dat de ICT-coach in het onderwijs momenteel volop in de belangstelling staat, bleek weer eens op de Onderwijsdagen in Den Bosch vorige week. Zo zat de presentatie van de ICTO-coaches van Avans ramvol, een paar bekenden die er niet meer bij konden hebben me gevraagd om mijn beelden van de presentatie te delen. Bij deze.

Belangstelling voor i-coaches vanuit het hbo

Vorig jaar presenteerden wij op de OWD 2018 onze plannen voor i-coaches in het mbo, vanuit het team Bruggen Bouwen. Toen viel al op hoeveel belangstelling er was vanuit het HBO voor ons onderzoek en ervaringen. Men gaf aan dat er veel overlap is in vraagstukken op het gebied van onderwijsvernieuwing, (ict-) professionalisering van docenten en de behoefte aan ondersteuning in de onderwijsteams.

Reden genoeg voor mij om eens mee te luisteren naar de aanpak van Avans Hogeschool. Vijf van de ruim 30 ICTO-coaches namen ons mee in hun boeiende verhaal, een team van coaches dat in januari  2018 met elkaar op weg is gegaan. Vooral de manier waarop zij kennisdeling (een community) opgezet hebben en met elkaar producten maken voor heel Avans vond ik interessant.

Compilatie presentatie Avans

In deze compilatie zie je Ronald Spruit die uitlegt hoe Avans de ICTO-coach ziet en inzet binnen de academies en Judith Herrewijn drie uitdagingen die centraal stonden. Henk Massink legt uit hoe Avans breed trainingen organiseert voor tools en welke tools zij in de ‘burcht, de stad en het platteland’ hebben ingedeeld (Surfnet Burchtmetafoor) en Marjolein Schlössels-Verbeek en Mirjam Winkelmolen geven een inkijkje in het werk van de ICTO-coach in de praktijk.

Producten

Het team heeft met elkaar goed nagedacht over ‘producten’ om de (onderwijsgedreven-) innovatie instellingsbreed te kunnen ondersteunen. Voor het delen van kennis en producten binnen hun team heeft men een Teams omgeving ingericht. Samen trekken zij op in het inzichtelijk maken van alle digitale mogelijkheden die in de organisatie beschikbaar zijn en hoe die in te zetten zijn door docenten. Er is een cursus voor docenten die opgevolgd wordt door persoonlijke coaching. Ze hebben een ‘zichtbaarheid en draagvlak-spel’ voor ICTO’s ontwikkeld om met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke aspecten als onderzoek doen, ervaringen en voorbeeldcursussen delen met docenten, strategische gesprekken met managers voeren etc. Zeer bruikbaar, ook voor i-coaches in het mbo!

Er is een gebruikersgroep, er wordt samengewerkt met onderwijsontwikkelaars en men is bezig met beleid en visie waaruit een heldere implementatiestrategie ontwikkeld wordt.

De mbo-i-coach

Vanzelfsprekend heb ik aanvoerder Ronald Spruit uitgenodigd om op de woensdag naar onze presentatie van Bruggen Bouwen te komen. We hebben daarin verteld over onze Masterclass voor het ontwikkelen van een beleidsplan, en onze “Peergang voor i-coaches” gebaseerd op de 6 rollen die we inmiddels gedefinieerd hebben. Benieuwd wat hem opviel? :