Hoezo een i-coach? (deel 2)

Effectieve professionalisering

Toch nog even terug naar de kern, de professionalisering van docenten op het gebied van onderwijstechnologie. Wat is eigenlijk kenmerkend voor een effectief professionaliseringprogramma? (even los van ict dus). En hoe verhoudt zich dat tot een i-coach? Daarvoor pak ik toch even een mooi artikel waar Wilfred Rubens een tijdje geleden naar verwees. In het paper ‘Effective Teacher Professional Development’ worden conclusies getrokken uit 35 onderzoeken inzake de effectiviteit van professionaliseringsactiviteiten van docenten.

Oftewel, welke aspecten van een professionaliseringsprogramma zijn bewezen effectief? Het is een herkenbare top 7:

  1. De focus moet gericht zijn op inhoud (van het werk van de docent)
  2. Actief leren door de docenten wordt geïntegreerd aangeboden (op basis van onderzoek naar hoe volwassenen leren) (docenten leren dus van inhoud èn van vorm)
  3. Samenwerkend leren, binnen de (context van-) het eigen werk
  4. Maak gebruik van goede voorbeelden en voorbeeldmodellen
  5. Zorg voor coaching en ondersteuning van experts
  6. Organiseer kansen om feedback te geven/ontvangen en aandacht voor (zelf-) reflectie
  7. Organiseer voldoende tijd om te leren en te oefenen

Het paper met de uitgebreidere uitwerking van de 7 aspecten en voorbeelden uit de onderzoeken is zeer de moeite waard om in het geheel te lezen. Nu even de koppeling naar de i-coach. Aspect 1 t/m 5 is heel herkenbaar voor het werk van i-coaches, m.a.w. dit is wat een professionele i-coach doet als hij met onderwijsteams werkt aan onderwijsvernieuwing. Aspecten 6 en 7 staan daar helaas haaks op omdat de i-coach hier in de praktijk vaak te weinig invloed op heeft. De betrokkenheid en gevoelde urgentie van het team, de leidinggevenden en directie zijn bij deze twee punten van cruciaal belang. Hoeveel aandacht wordt er (niet alleen in performance gesprekken!!) bijvoorbeeld besteed aan het (stimuleren van-) een leven lang ontwikkelen?

Conclusie

Het inzetten van i-coaches in het mbo kan een enorme bijdrage leveren aan onderwijsvernieuwing en de professionalisering van docenten op het gebied van onderwijstechnologie. Als de i staat voor ict, innovatie, implementatie dan denk ik dat deze skills het meest ontbreken in veel onderwijsteams en dat de keuze voor een goed opgeleide i-coach op veel plekken de allerbeste strategie is. Voor teams waarin een hoge mate van zelfsturing, lerend vermogen en/of digitale vaardigheden al aanwezig is zie ik minder urgentie voor deze vorm.