Module veranderkunde voor mbo i-coaches staat open!

Een i-coach in het mbo krijgt regelmatig vraagstukken van een onderwijsteam of een manager. ‘We willen graag met een digitaal studentportfolio werken, kun je eens uitzoeken wat er technisch mogelijk is?’ of ‘ons team wil veel nauwer gaan samenwerken met een paar bedrijven en samen opleiden, hoe kunnen we dat met ict het best organiseren?’. Het zijn duidelijk complexere vraagstukken dan ‘hoe kan ik een PowerPoint inspreken?’.

Onderzoekende houding

Bij dit soort complexere vraagstukken moet een i-coach natuurlijk direct in de onderzoekende stand komen: ‘Wat is de vraag achter de vraag, wat zijn de concrete doelstellingen? Welke consequenties heeft dit voor docenten, voor studenten, hoe zit het met de veiligheid van gegevens? Welke ervaringen zijn er in andere opleidingen, andere instellingen zelfs? Welke software bieden wij intern aan? Wat voor training is eventueel nodig? Wat kost dit allemaal aan tijd en middelen en wat levert het op?’

Veranderkundige processen

Kortom, kennis van veranderkundige processen is van groot belang voor elke i-coach. Dat zij dat ook beseffen blijkt uit het feit dat de module “Veranderkunde” het eerst volgeboekt was met 18 deelnemers. De module start in november, het vertrekpunt is een veranderplan dat de i-coaches zelf na afloop van de module gaan uitvoeren in hun praktijk. Ze betrekken daar dus ook hun projectleider, manager en betreffende onderwijsteams bij. Tijdens de looptijd van de module (ca. 6 weken) scherpen zij hun veranderplan steeds verder bij en maken zo een blauwdruk voor toekomstige veranderprocessen. Door tijdens de online synchrone workshops te sparren met andere i-coaches, krijgen ze ook de veranderplannen van anderen mee. Vaak zit er overlap in de vraagstukken of brengen zij elkaar zo op ideeën.

Expert

Veranderkundige Bianca Buts laat hen o.a. uitgebreid kennismaken met de vijf planeten van het ‘kleurendenken’: (Vermaak/De Caluwé).

De deelnemers testen vanuit welke kleur zij zelf naar veranderingen kijken en oefenen in de workshops met het kiezen van een strategie. Er worden ook andere modellen behandeld, zoals de ‘8 stappen van Kotter’:

Het is zeker niet de ‘lichtste’ module van de vijf (er zijn er inmiddels drie gepubliceerd) maar in de rol van de ‘veranderkundige’ komen alle andere rollen van de i-coach samen, dat maakt deze module misschien wel tot de belangrijkste! Veel plezier Bianca&deelnemers!