ICT-businesscase voor mbo klaar in drie dagen, het kan!

In de meeste mbo-instellingen worden beleidsplannen en/of businesscases ontwikkeld. Er is een probleem of ambitie, er wordt een plan ontwikkeld, consensus bereikt, geld vrijgemaakt en er start een projectgroep, dienst, team met een verbetertraject (zo ongeveer op hoofdlijnen). Vaak is er 1 persoon verantwoordelijk voor het schrijven van een beleidsplan/businesscase dat gedragen wordt door alle stakeholders. Deze ‘eigenaar’ kan soms maandenlang kwijt zijn aan afspraken maken met verschillende diensten, onderwijsmanagers, docenten, experts, het lezen van alle bestaande en verwante (lopende-) projecten, het sturen van steeds verder aangescherpte versies en het verwerken van alle feedback, tips en tops. Vervolgens moet het plan goedgekeurd worden door een x-aantal partijen en dan komt het spannendste deel; de ‘uitrol’ in de praktijk.

Snelkookpanplan – Natuurlijk verloopt het niet altijd zo maar diegenen die hiermee te maken hebben gehad herkennen vast wel aspecten uit de geschetste situatie. Wat zou er gebeuren als je de juiste mensen rondom het idee, de juiste mensen met expertise EN de beslissers bij elkaar kunt brengen en in drie dagen een businesscase zou ontwikkelen, van 0 tot 100? Daar zijn we gisteren mee begonnen (gisteren is altijd een mooie dag om te beginnen:-) ).

Slagen maken met ict- Als je de instellingsvisie/strategie van veel mbo-instellingen leest dan staan daar kernwoorden in als ‘persoonlijk onderwijs’, ‘wij zijn flexibel, nieuwsgierig, uitdagend, ambitieus’ en dat realiseren we allemaal in jaar x of y. Doelstellingen die specifiek gericht zijn op ict, ontbreken vaak in college plannen en in teamplannen. Onderwijstechnologie moet immers ondersteunend zijn aan de onderwijsdoelen en geen doel op zich zijn, is de gedachte. Daarbij ontbreekt echter ook vaak de expertise om die doelen te vertalen naar doelen op het niveau van wat dan nodig is van onderwijstechnologie. Doelstellingen als flexibel, modulair en ambitieus onderwijs kunnen echter onmogelijk gerealiseerd worden zonder kennis en inzet van onderwijstechnologie! Door dat aspect niet expliciet uit te werken blijft dit nog vaak achter in de praktijk..

Terug naar het snelkookpanplan. Door per college of onderwijseenheid te zorgen dat er tenminste een team is van een directeur/manager, een projectleider/voortrekker en een (potentiële-) i-coach en deze te laten begeleiden door de juiste experts is het mogelijk om alle genoemde uitdagingen het hoofd te bieden en na drie dagen startklaar te staan met een ‘goedgekeurd’ businessplan als basis om i-coaches succesvol en structureel in te zetten in alle onderwijsteams. Ons team begeleidt dit in een zgn. ‘Masterclass bruggen bouwen’. En nee, dat gaat niet vanzelf, het is echt hard werken!

Pilot – Dag 1: We zijn gisteren begonnen met drie colleges van ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland. De doelstellingen van de eerste dag waren ambitieus en we hebben ze niet allemaal behaald. We zullen dus in workshopdag 2 op 29 mei een inhaalslag moeten maken, maar doordat iedereen nu aan boord is verwachten we dat dat gaat lukken. Om de businesscase te realiseren gebruiken we een ‘waterval-model’ waarbij we steeds een stapje ‘dieper’ zakken van instellingsambities naar de praktijk van morgen in de onderwijsteams.

We kijken terug op een zeer geslaagde eerste pilotdag waarin iedereen weliswaar snoeihard heeft moeten werken maar waardoor de colleges ook heel veel van elkaar hebben kunnen leren en het echt goede gesprek met elkaar gevoerd hebben; hoe kunnen wij onderwijstechnologie structureel en effectief gaan inzetten om onze ambities (sneller-) te verwezenlijken? De aanjager en ‘gastheer’ is de dienst ICT van ROCvA/ROCvF en voor hen was het een succesvolle dag omdat zij nu nog beter beeld hebben van de ambities en vraagstukken die in de colleges leven en hoe zij deze kunnen ondersteunen. De dienst ICT heeft ook een mooie uitgebreide Teams-omgeving voor dit doel ingericht waardoor alle producten van elkaar in te zien zijn en interessante bronnen gedeeld worden. Iedereen nogmaals superbedankt en wij hebben nu al zin in de volgende keer!

Kennisnet/saMBO ict zijn al in 2005 begonnen met ‘Bruggen bouwen tussen onderwijs en ict’ en het team heeft geconstateerd dat het werken met i-coaches (blendit coaches, media-ambassadeurs etc.) dichtbij de onderwijsteams een effectief instrument kan zijn om vaart te brengen in de inzet van onderwijstechnologie. Er zijn honderden i-coaches in Nederland en met het juiste implementatieplan brengen zij echt beweging in de school. Meer informatie en aanmelden voor het programma kan hier.