Digitale leeromgeving voor docenten, contentcreatie

Als je het met elkaar gaat hebben over een digitaal ‘leerplatform’ dan kom je al snel een aantal vragen tegen zoals:

1. Hoe zorgen we ervoor dat we geen ‘Mercedes bouwen die in de garage stof staat te vangen’?

2. Hoe zorgen we ervoor dat de content die we gaan plaatsen/ontwikkelen ook echt gewenst, relevant en van praktisch nut is voor de beoogde doelgroep?

3. Er wordt dagelijks enorm veel ontwikkeld, ook open-souce, door andere partijen in Nederland en wereldwijd. Dubbel werk doen is zonde maar het is ondoenlijk voor ons om dat allemaal bij te houden.

4. We beogen met elkaar en van elkaar te leren. Hoe kunnen we dit digitaal ondersteunen in zo’n digitale leeromgeving?

5. Hoe houden we de content actueel? Als de praktijk of het beleid verandert, moeten er zaken verwijderd danwel aangepast worden. Wie gaat dat bijhouden?

6. Hoe zorgen we ervoor dat docenten/teams weten dat het aanbod uberhaupt bestaat?

7. Hoe zorgen we ervoor dat de onderwerpen in de digitale leeromgeving goed gestroomlijnd worden met de Leerdagen?

Gaandeweg zijn we gekomen tot een denkrichting die veel van deze uitdagingen in potentie het hoofd zou moeten kunnen bieden, nl. het werven en inzetten van ‘ambassadeurs’ voor elk focusgebied. Het idee is dat we voor een gewenst onderwerp een collega vinden die daar al veel over weet, enthousiast is om het onderwerp verder te brengen en bereid om te netwerken en communiceren rondom dat onderwerp. Hij/zij krijgt hier uren voor en leert over ‘instructional design’ voor een digitale leeromgeving. Deze ambassadeur overlegt met de regisseur van het platform welke leereenheden/artefacten er in de leeromgeving opgenomen moeten worden. Deze ‘ambassadeur’ zorgt ervoor dat hij als een soort spin in het web alle betrokken diensten, stakeholders en experts betrekt bij de ontwikkeling van de content en onderhoudt de contacten.

Andersom gesteld worden er alleen focusgebieden in de digitale leeromgeving opgebouwd als er een ‘anbassadeur’ van dat onderwerp is die de verantwoordelijkheid draagt voor inhoud en groei voor een periode van 2 jaar.