Online workshop geven? Doe het maar! (deel 4)

Vanavond was het zover, de eerste online workshop die we verzorgen aan 16 i-coaches die werken in 6 verschillende mbo-instellingen. De eerste module die we nu aan het pilotten zijn is de module ‘Trainer vs Coach’. De structuur is als volgt:

Workshop 1, de i-coach als trainer: ‘Het voorbereiden van professionele workshops en het managen van verwachtingen’ en ‘Het repertoire van de trainer’.

Workshop 2, de i-coach als trainer: ‘Interveniëren tijdens een workshop of niet? Hoe dan?’ en ‘Het vergroten van de effectiviteit van jouw workshop’.

Workshop 3, de i-coach als coach: ‘behoeften van je deelnemers en weerstanden’, ‘keuzes maken waar jij wel/niet verantwoordelijk voor bent’ en ‘individuele (didactische-) begeleiding’.

Voor elke workshop bereiden de deelnemers zich voor. Ze krijgen een casus (video) te zien van een andere i-coach met een dilemma/vraag/opdracht voor beide onderwerpen. Vervolgens is er een uitleg/toelichting/artikel om door te nemen. In stap drie koppelt de deelnemer de nieuwe inzichten aan zijn eerdere antwoord. Deze voorbereiding en de vragen over de theorie worden meegenomen naar de live online workshops.

In de online workshops is ruimte om ideeën en ervaringen uit te wisselen, van elkaar en met elkaar te leren en samen met de expert te verdiepen en vooruit te kijken welke betekenis dit heeft voor de praktijk van morgen.

Laura, Jolanda en ik hadden ons voorgenomen om de avond relaxed aan te pakken en de deelnemers vooral ook te betrekken in de (technische-) uitprobeersels zoals meerdere break-out-rooms en het gebruik van een Padlet voor een brainstorm. De helft van deze ambitie is gelukt, namelijk onze deelnemers deelgenoot maken van techniekperikelen; de microfoon van de trainer had aan het begin van de avond nl. ernstige kuren. De andere helft van de ambitie (relaxed-) kwam daardoor voor ons wat minder uit de verf:-) Om tijd te winnen om de problemen op te lossen hebben we de opdracht in duo’s in de breakoutsessie met 10 minuten verlengd met een kennismakingsopdracht, een onderdeel dat achteraf hoog gewaardeerd werd in de check-out:-)

Als je onzeker bent/zorgen hebt over de techniek dan is het veel lastiger om de focus te hebben op de inhoud en de diepgang met elkaar te bereiken die je wenst. Wat wel rust gaf, was dat we op advies van Jolanda (Deltion) alle slides van theorie en opdrachten op volgorde hadden ingeladen. Duidelijk voor ons en voor de deelnemers en echt een houvast.

We zijn geëindigd met een tweetal vragen, eentje op inhoud en eentje op vorm. Gezien de technische tegenvallers was ik erg onzeker over allebei en eerlijk gezegd heb ik even getwijfeld of ik de vraag toch zou stellen. Maar het hoort bij een pilot om je deelnemers serieus te nemen en dus de open vraag gewoon te durven stellen. En wat ben ik blij dat deze i-coaches zo sportief reageerden! Het maakte alles voor ons helemaal goed, wat zijn ‘onderwijsmensen’ toch een fijne wezens!

Toelichting vraag 1: Wat neem jij mee als trainer van het huiswerk en de inhoud van deze workshop?

Hoe heb je deze online workshop ervaren als het gaat om vorm/techniek?

Wat was het een leerzame avond, Deltion, Laura van den Ouden en deelnemers superbedankt en tot 1 april!

(In blogje deel 1 beschreef ik hoe we tot dit plan zijn gekomen en in deel 2 hoe we het grof ontwerp hebben opgezet. In deel 3 beschreef ik de ’techniekcheck’.).