Badges voor werkzoekenden?

Een badge is eigenlijk een soort digitale sticker voor een vaardigheid of prestatie. In de VS is het gebruik van badges veel meer ingeburgerd dan in Europa en worden ze op veel manieren gebruikt. Bijvoorbeeld om lerenden te stimuleren bij e-learning (Khan Academy):

 

We hebben het dan meer over gamification, het zichtbaar verdienen van ‘schildjes’. Een badge kan ook een bepaald ‘diploma’ vertegenwoordigen, bijvoorbeeld voor een leergang of een bepaald level weergeven van expertise. Die badges zijn interessant om te delen op Social Media en/of in het CV te plaatsen (zie deze voorbeelden) Er is momenteel ook veel belangstelling voor inzet van Edubadges in het onderwijs, o.a. in het kader van microcredentialing en motivatie (zie de edubadges pilot van SURF!).

Badges voor soft skills – In Nederland lijkt nog niet echt sprake van een badge-cultuur. Anderhalf jaar geleden hoorde ik op een onderwijsconferentie echter van een mooi initiatief van een ‘club in Leiden’. Het draait daar om jongeren ‘met-een-afstand-tot-de-arbeidsmarkt’ zoals ze zo mooi zeggen. Jongeren die om wat voor reden dan ook nooit een vo-diploma of startkwalificatie hebben behaald maar wel graag aan het werk willen. En werkgevers die best bereid zijn om deze jongeren een kans te geven, maar inzicht willen hebben in wat deze persoon WEL kan. Het beroepsonderwijs, de gemeente, jongerenwerk, bedrijven werken in dit project samen om middels badges inzicht te geven in/krijgen over de waardevolle (werknemers-) vaardigheden die een jongere beheerst.

Toch aan het werk! – Er zijn allerlei redenen waardoor een jongere (nog-) geen afgeronde opleiding op zak heeft. Of dit nu een fysieke, psychische of financiële achtergrond heeft, problemen in de gezinssituatie of bijvoorbeeld gaat om een jonge asielzoeker, het helpt in elk geval om samen met de jongere te bespreken wat hij/zij allemaal al wel kan. Een jongere ziet dit vaak zelf helemaal niet in, vertelt vaak vooral wat er allemaal niet gelukt is op school/in het werk. Maar iemand die jarenlang voor een ernstig zieke moeder heeft gezorgd, of een website voor de basketbalvereniging onderhoudt, of een aantal maanden als koerier heeft gewerkt, heeft absoluut vaardigheden opgebouwd. Het CV, portfolio of profiel kunnen opbouwen met badges voor die vaardigheden kan zelfvertrouwen geven en als basis dienen voor een goed startgesprek met een bedrijf.

Onderzoek – In de Erasmus+-pilot Shared Responsibility (Bloom foundation) is men aan de slag gegaan met dat basis-idee. Het begon met een onderzoek in verschillende regio’s (Italië, Duitsland, Spanje, Nederland); welke vaardigheden vinden de bedrijven in deze regio het meest van belang bij het aannemen van deze jongeren? Het zal je niet verbazen dat daar niet eens echt grote verschillen in zitten. Bedrijven zoeken werknemers die sociaal zijn, zich aan afspraken houden, zelf oplossingen kunnen bedenken en digitale basisvaardigheden hebben.

Badges ontwikkelen – De volgende stap was om die vaardigheden uitvoeriger uit te werken, er levels in aan te brengen en daar open badges voor te ontwerpen. Het gaat o.a. om de hoofdcategorieën digitale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, ondernemendheid. Het bedrijf kan aan de badges in een oogopslag zien welke vaardigheden een jongere al goed beheerst en waar nog aan gewerkt moet worden. Samen met een mbo-school kan een ontwikkelplan opgesteld worden en de jongere kan wellicht zelfs toch naar een diploma toe werken.

In de praktijk – MBO Rijnland en ROC Mondriaan waren betrokken in de pilot. Jantje Timmerman van Rijnland vertelt dat zij vooral een rol voor badges zien weggelegd in de entree-opleidingen waar veel studenten moeilijker een baan krijgen. Voor bepaalde vaardigheden kun je nu eenmaal geen diploma krijgen, maar die kunnen wel waardevol zijn voor werkgevers. Zo zijn er studenten die een aantal talen vloeiend spreken of in een vorig baantje een bijzondere skill hebben geleerd. Studenten die makkelijk aan een baan komen vinden badges minder waardevol, zeker als ze er extra moeite voor moeten doen :-). Nu de eerste fase van het uitzoeken hoe het werkt achter de rug is, praten we over hoe we verder willen. We willen in ieder geval de binding met bedrijven vergroten en hierover verder in gesprek gaan. Verder zou het mooi zijn als de badges breder gebruikt gaan worden in Nederland zodat de bekendheid groter wordt en daarmee ook de waarde van de badges.

Wat is het waard? – Een badge heeft de waarde die de uitgever en de ontvanger eraan verbinden. De ene persoon is gevoeliger voor een ‘schildje’ dan een ander. Persoonlijk heeft het voor mij pas waarde als ik er echt moeite voor heb moeten doen, hard werken en leren en iets presteren wat door anderen erkend wordt. Ik denk daarom dat we moeten uitkijken met badges te gaan strooien, laten we zorgen dat ze wel iets waard zijn. En als het de bedoeling is dat bedrijven ze waarderen, dan zullen we het daar met hen over moeten hebben en voor een duidelijke interpretatie moeten zorgen anders zien zij door de bomen het bos niet meer.

Badges in het onderwijs – Heb je als school interesse in het werken met badges om vaardigheden te waarderen? Ga dan niet zelf het wiel uitvinden want niemand zit te wachten op tientallen verschillende badges met dezelfde waarde/betekenis.. Neem gewoon even contact op met projectleider Jorine van Egmond (bloomfoundation@outlook.com) of beter nog; kom naar het Symposium De Verkanteling van het Onderwijs op 15 november aanstaande waar zij een workshop verzorgt.