Bij die docent leer ik nooit niks!

Dat zegt mijn zoon. En ik, moeder met onderwijshart, vraag dan hoe het zit. Wat doet die docent, wat doet de klas, wat doe jij? En meestal ontstaat dan een beeld waarin alle drie de partijen iets zouden kunnen doen of laten om tot een betere situatie te komen. Want docenten en leerlingen willen allemaal dat iedereen kan leren. Op dat eenvoudige principe is de “Heb jij wel genoeg geleerd vandaag?” cyclus gebaseerd en who can resist simpele oplossingen met grote effectiviteit??.

Op de onderwijsdagen editie 2016 kwam ik Herman Post tegen die toen al op zijn eigen mbo-school een tijdje bezig was met de HJGGV cyclus. Je neemt een onderwijsteam dat graag wil dat studenten optimaal leren, dat open staat om te luisteren naar hen en samen het onderwijs nog beter wil maken (dat geldt voor elk team toch?). Met regelmaat stelt het team de studenten drie simpele vragen via een appje:

Aan het eind van elke week worden alle reacties verzameld en teruggekoppeld aan het team. Studenten mogen overigens niet gaan name-shamen, het gaat om het dagelijkse onderwijs en niet over een individuele docent. Het team maakt een verbeterplan en koppelt dit eventueel terug naar de studenten. Na een aantal weken verandert de vragenset in: 

Herman is inmiddels weer een jaar verder, we spraken elkaar weer op de OWD 2017. Hij is nu een echte ‘start-up’, er is mooie software ontwikkeld voor het verwerken en terugkoppelen van de antwoorden van studenten (ook gekoppeld aan het rooster, handig) en hij heeft een aantal externe teams begeleid in de implementatiefase (er werken nu bijvoorbeeld 18 teams van MBO Rijnland mee).

Natuurlijk kent het systeem ook uitdagingen, je moet het echt warm houden en er allemaal voor gaan. Misschien zou je er uit praktische overwegingen voor kunnen kiezen om dit een half jaar te doen en dan een half jaar niet. Er zijn natuurlijk kosten verbonden aan de app maar deze komen direct ten goede aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering (en als het goed is zou de JOB monitor dit na een jaar moeten bevestigen, ook niet verkeerd☺). Er moet iemand op school verantwoordelijk zijn voor het wekelijks samenvatten en terugkoppelen van de gegevens naar het team. En niet elk verzoek zal zomaar gehonoreerd (kunnen-) worden. Maar door samen met je studenten op te trekken kun je allen heel veel leren en dat was toch de bedoeling?

Herman bedankt voor je mooie en inspirerende verhaal en hou ons op de hoogte!  Hier nog een kleine video die Willem Karssenberg heeft gemaakt.