Integreer ict zinvol: bloggen, mindmap en zelfonderzoek

Een paar jaar geleden heb ik met collega’s Stan Wegenwijs en Willem Nijmeijer en twee studenten (Martin en Loïs) een collectief praktijkonderzoek uitgevoerd. De focus was; het verbeteren van de doorstroom van onze SCW studenten  van mbo naar hbo. Studenten waren ontevreden over de voorlichting en voorbereiding en wilden meer begeleiding bij het maken van keuzes. Wat uit onderzoek vooral bleek is dat onze mbo’ers geen duidelijk/juist beeld hadden van het hbo, wat er van hen verwacht zou worden en of zij dit aan zouden kunnen. De motivatie en het zelfvertrouwen in hun succeskansen waren echter relatief hoog. Er werd een interventie gepland, gericht op het spanningsveld tussen die twee aspecten (veel zelfvertrouwen maar te weinig kennis over het hbo om dat te rechtvaardigen).

De interventie was een lesmodule die deels uit (4) f2f bijeenkomsten bestond en deels uit opdrachten die studenten zelf moesten uitvoeren zoals het schrijven van en reageren op blogs’het opzoeken en bestuderen van websites en andere digitale bronnen en het bezoeken van open dagen. Studenten werden geconfronteerd met pittige wetenschappelijke theorie over vijf generieke aspecten die een rol spelen bij de aans

luiting tussen mbo- en hbo-onderwijs. Op basis van die vijf fricties maakten zij een groeps-mindmap waarop zij gedurende het

proces hun groeiende kennis bijwerkten.

Door met digitale blogjes te werken (in onze elo) kon ook onze studieloopbaancoach online meelezen met de vragen en twijfels van onze studenten en hen van tips voorzien. Met name deze twee aspecten, de interactie via blogs en het werken met een (agile-) mindmap werden hoog gewaardeerd (zie video vanaf 23 minuten). Waar de confrontatie met de theorie als heftig en zeer demotiverend werd beschouwd (zelfvertrouwen op het dieptepunt), werkten de speeddates met hbo’ers juist relativerend

(‘als zij het kunnen, kan ik het misschien toch ook wel’). Afbeelding: lessentabel met de gemiddelde uitwerking op motivatie en zelfvertrouwen per les (blauw) ten opzichte van toename van kennis over het hbo (groen).

Er is in deze module een bewuste keuze gemaakt voor een mix van f2f bijeenkomsten, theorie, zelfonderzoek enerzijds en online leren middels zelfreflectie en interactie met andere studenten, docenten en de loopbaancoach. Wat mij betreft een voorbeeld van ‘lesgeven boven de streep’ (SAMR-model).

Deze video is een samenvatting van het onderzoek (voor de liefhebbers want duurt een half uur:-)