Kahoot moe

Pasgeleden werkte ik met een groep nieuwe collega’s, docenten die ‘net’ aangesteld waren als docent. De meesten waren jong en net van de docentenopleiding. Het ging om een verkenning van tools om het onderwijs te kunnen verrijken. Een van de eerste vragen was het schrijven van een miniblogje over een ict-tool die zij graag in hun lessen gebruikten. Voor mij een geweldige gelegenheid natuurlijk om te horen over de nieuwste apps en tools en ideeën op te doen omtrent de inzet daarvan.

Zeven keer Kahoot? Bij deze groep was de inventarisatie een beetje teleurstellend, van de 10 deelnemers schreven er 7 over Kahoot. Nou is er natuurlijk niets mis met een grappige, speelse quiz op zijn tijd om met een spannend deuntje het competitie-element op te zwepen, vooral als studenten zelf de quizzen maken. Net als Mentimeter en Socrative is het een laagdrempelige tool. Maar de hamvraag moet natuurlijk zijn; HOE zet je die quiz in om bijvoorbeeld het leereffect te verhogen, te differentiëren of je lessen daadwerkelijk aan te passen aan de uitkomsten van de quiz? Daar krijgt men regelmatig geen echt antwoord op van de docent. Dat is ook niet zo gek, want wat heb je nu eigenlijk gemeten? In het beste geval heb je inzicht in welke weetjes de meeste studenten in de klas wel of niet kennen, in het slechtste geval heb je gemeten wie de snelste internetverbinding/telefoon heeft of het kennisniveau van klierende studenten uit een andere klas?.

Kortom, zo’n Kahoot dient vaak vooral het vermaak en aangezien de tool sinds 2014 heel veel gebruikt wordt in vo en mbo zijn veel studenten het deuntje ook een beetje moe. Wat mij wel een aardig alternatief lijkt is bijvoorbeeld Goformative, waarin je open antwoorden van al je studenten naast elkaar kunt zien. http://mbomediawijs.nl/goformative/. En het allerhandigst is natuurlijk als je terugkerende formatieve toetsjes kunt aanmaken in je elektronische leeromgeving, dan hoeft ook niemand apart in te loggen.

Voor docenten die zich graag willen verdiepen in- en experimenteren met ict om hun lesprogramma echt te verrijken kan het interessant zijn zich eens in het SAMR model te verdiepen.

Zie ook deze blog over het SAMR model.