Opleiding blended onderwijs ontwerpen

De academie is in september 2017 gestart met een opleiding Blended Ontwerpen. Het is een in-company opleiding voor docenten en onderwijsontwikkelaars werkzaam bij ROC Midden Nederland, verzorgd door Johan de Bruijn. De opleiding heeft drie hoofddoelen:

  1. De professionalisering van de deelnemers op het gebied van (blended-) onderwijs ontwerpen.
  2. Het concreet (her-) ontwerpen van een onderwijsmodule, keuzedeel, project.
  3. Het betrekken van het onderwijsteam en de leidinggevende van de deelnemer bij het ontwerp met als doel een succesvolle implementatie van de module.

Vier contactdagen – Het programma kent vier contactdagen (sept-feb) waarin enerzijds workshops gepland zijn en anderzijds de leerteams tijd hebben om met elkaar sparren en elkaar feedback te geven op hun ontwerp. Zo leert men gelijk van elkaar en over de colleges heen! Inhoudelijk gaan de workshops bijvoorbeeld over het opstellen van ‘goede’ leerdoelen, visieontwikkeling op blended onderwijs, ontwerpmodellen, storyboarden etc. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de techniek en tools die men kan inzetten. Parallel aan dit traject biedt de academie tevens losse tool-workshops aan die deelnemers aanvullend kunnen volgen zoals o.a. ‘werken met video’, ‘lesgeven op afstand‘, ‘digitaal toetsen’, ‘rubrics maken’ en ‘interactieve tools’. Naast de contactdagen maken de deelnemers opdrachten en werken verder aan hun ontwerp.

De deelnemers – De deelnemers hoeven niet persé ervaring te hebben op het gebied van blended ontwerpen maar daar wel veel interesse in en affiniteit mee hebben natuurlijk. Erg gaaf dat de 15 deelnemers werken in zo’n 8 verschillende colleges, van Sport College Utrecht tot Tech College Amersfoort.

Wat levert het op voor onze organisatie? – Om ambities als het verwezenlijken van een hybride leeromgeving, gepersonaliseerd leren of flexibel onderwijs waar te maken is de transitie van traditioneel naar blended ontwerpen noodzakelijk. Maar met het ontwerp alleen zijn we er nog lang niet, de relatie tussen docent en student is en blijft het belangrijkste aspect in ons onderwijs. In een meer blended leeromgeving vergt dit nieuwe skills en aanpassingen van iedereen en daar doen de deelnemers en hun teams komende tijd ervaring mee op. Wat een gaaf avontuur!