Rubrics maken makkelijk?

“Een rubric is een beoordelingsmatrix (ofwel scoringslijst, antwoordmodel, lijst met criteria), bestaande uit twee dimensies. De eerste dimensie bevat de toetscriteria en de tweede dimensie de beoordelingsniveaus. In de rubric worden de beoordelingsniveaus zo goed mogelijk inhoudelijk beschreven in de vorm van indicatoren. Deze indicatoren zijn beschreven op verschillende niveaus”.

Tot zover de theorie. Gisteren tijdens Het Lerarencongres hebben Aarnoud van Nieuwenhuijze en ik met veel plezier zo’n 25 deelnemers meegenomen in de wereld van de beoordelingsrubrieken. Een helder overzicht van criteria bij een (praktijk-) opdracht kan mbo-studenten enorm helpen bij het opzetten, plannen, uitvoeren en evalueren van hun leerproces. Het biedt inzicht aan docenten en studenten, kan veel tijd besparen en een stevige uitwerking hebben op de motivatie, de zelfregulering en het organiseren van peer-feedback.

De deelnemers kwamen uit po, vo, hbo en mbo. Dat maakte het onderwerp eigenlijk nog interessanter, rubrics zijn natuurlijk voor alle leeftijden geschikt. Er werd druk gediscussieerd over de voor- en nadelen van holistische rubrieken ten opzichte van analytische rubrieken. Ook de vraag waar je begint met het plaatsen van de indicatoren (bij gevorderd of bij expert? Of juist bij de beginner?) en het al dan niet gebruiken van punten of percentages waren overwegingen.

Van tevoren schaalden de deelnemers zich middels een SpongeBob sticker in op een rubric met het niveau en de leerdoelen die zij wilden behalen. “Expert” kon je niet echt worden in onze workshop van 90 minuten maar de drie ambitieuze deelnemers maakten geen gebruik van ons aanbod om dan maar naar een andere workshop te gaan:-). We kwamen erachter dat het maken van een goede rubric zeker niet makkelijk, maar absoluut wel de moeite waard is! Het dwingt je bijvoorbeeld om als docent/vakgroep te verwoorden welke criteria je hanteert en hoe zwaar die wegen. Wanneer is het genoeg? Maar ook; wat is er in de toekomst nog meer te leren over dit onderwerp?

Hoe dan ook, we hebben de deelnemers onze materialen beloofd; de rubric over de leerdoelen in de workshop, over de workshop zelf. De lege rubric en de rubric om rubrics te kunnen beoordelen en bronnen over het valideren.

 Presentatie en bijlagen