Flexstuderen, zou dat ook in het mbo kunnen?

Interessant in het journaal deze week: op de UvA, Tilburg University, HU en Windesheim wordt dit jaar een proef gedaan met flexibel studeren. Studenten kunnen dan een aantal vakken/modules per jaar volgen en betalen ‘per studiepunt’. Zo wordt het aantrekkelijker om een studie te combineren met werk, een eigen bedrijf, stage, een functie in een studentenvereniging, wereldreis of misschien zelfs kinderen krijgen:-). Voor de één een geweldige uitkomst en kans, de ander staat er nogal sceptisch tegenover want; doet de student de vakken dan wel in de juiste volgorde, hoe zit het dan met de samenhang en het sociale ‘groepsgevoel’, hoe houdt een school dit administratief bij en ‘je kunt een studie niet simpelweg opknippen in kleine stukjes’. 

Ik probeer mij voor te stellen of zoiets mogelijk zou zijn in het mbo. Stel dat een student bijvoorbeeld twee opleidingen tegelijk wil volgen, of bepaalde delen van de opleiding al volledig in een werkbedrijf leert? Of de student heeft al een afgeronde mbo-opleiding en doet er eentje achteraan, dan kan hij wellicht alleen de modules ‘kiezen’ die nodig zijn. Het examineren wordt dan natuurlijk wel een dingetje..

We zijn in het mbo op het moment erg druk met de keuzedelen, ook een vorm van het zelf kunnen kiezen van een (aanvullend-) vak. Maar dat is wezenlijk anders omdat de keuzedelen ‘bovenop’ het standaard programma komen. Wij kennen ook steeds vaker ‘sprinttrajecten’ waarin studenten een opleiding in twee jaar i.p.v. drie jaar kunnen volgen. En verder biedt ons excellentietraject mogelijkheden voor studenten om zich ‘breder’ en ‘dieper’ te ontwikkelen. Goh, misschien mag een mbo-student in de toekomst wel alvast een paar modules op het hbo volgen in zijn laatste jaar.. (maar daar zijn vast behangrollen regel-aanpassingen voor nodig:-)

Zou ‘Flexstuderen’ ook voor het mbo interessant kunnen zijn?